WLP-2 med drifttrykovervågning

Til DanTaet fjernvarme sikringssystemer WLP-2 med to motorventiler for afspærring kan nu tilbydes option P for overvågning af drifttryk og afspærring af installationen ved uantagelige driftforhold.

Optionen omfatter trykfølere til frem- og returløbsledningerne, der monteres på forsyningssiden af afspærringsventilerne. Trykfølerne er forbundet til WLP-2 systemcomputeren, der således måler varmeforsyningens tryk i frem- og returløb, og endvidere heraf afleder differenstrykket. WLP-2 er udrustet med en overvågningsdel, der på grundlag af disse trykmålinger træffer beslutning om afspærring af varmeinstallationen. Under afspærring kan årsagen aflæses i statusvinduet på WLP-2 computerens display. Efter lukning grundet manglende drifttryk vil overvågningen automatisk genåbne installationen når antagelige driftbetingelser er retableret.

Systemdiagram WLP-2-Fx-V2

Ved denne foranstaltning mindskes medietab fra forbrugerens installation. Dette betyder for forbrugeren mindre indtrængen af luft, og dermed betydeligt mindre genstartsvanskeligheder og gener i form af kolde radiatorer og støj i rørene efter forsyningssvigt eller -stop.
Isolation af forbrugernes installation ved driftforstyrrelser medvirker til reduktion af varmeforsyningens medietab ved lækage og rørarbejder, og dermed til reduktion af hermed forbundne direkte såvel som indirekte omkostninger.

De anvendte tryktransmittere tilsluttes forsyningsledningerne med ½"RG, og forbindes gennem et 4-20mA snit til to af WLP-2 computerens analoge indgange.

Option P kan retrofittes til eksiststerende WLP-2 anlæg med to motorventiler. En opdatering af systemprogrammet kan dog være påkrævet.
På WLP-2 systemer med option P kan trykmålinger udlæses gennem CTS-protokol.