Fjernvarme læksikring

System WLP-2
- Tekniske specifikationer

Systemdiagram WLP-2-Fx-V2
spacer

Systemudvidelser
 

Energibergning (Opt. E):
WLP-2 kan efter tilslutning af to temperaturtransmittere udføre teknisk beregning af den sikrede bygnings energiforbrug.

Frostsikring (Opt. F):
Systemet kan konfigureres til at tvinge afspærringsventilen til åben tilstand såfremt returløbstemperaturen falder under en (stilbar) grænse.

Drifttryksikring (Opt. P):
Ved hjælp af to tryktransmittere kan WLP-2 foretage automatisk afspærring ved svigtende drifttryk og genåbning ved retablering af drifttryk. Herved undgås alvorlige gener ved genstart af installationen efter vedligeholdelsesarbejder i forsyningsnettet.

Punktsikring (Opt. V):
WLP-2 kan tilsluttes et antal væskefølere type LS-X til punktsikring af særligt udsatte eller sårbare steder.

WLP-2 med ultralydsmålere

Specialudførelser

DanTaet sikringssystemer leveres på forlangende i specialudførelser, f.eks. med magnetisk induktive eller ultralyds flowmålere i stedet for mekaniske målere (ill. f.o.), eller i andre størrelser end de nedenfor anførte.
spacer
System Kapacitet og trykfald Indbygningsmål
Nom. Kap.
Qn (m³/h)
 ΣΔp ved Qn Ækvivalent
Kvs (m³/h)
(mvs) (kPa) Flowmålere Motorventiler Kontraventil
WLP-2-F2,5-V2 2,5 6,2 62 3,2 ¾" x 220/315 ¾" x 80 ¾" x 53
WLP-2-F3,5-V2 3,5 5,9 59 4,6 1" x 260/375 1" x 90 1" x 59
WLP-2-F6-V2 6 5,7 57 8,0 1¼" x 260/375 1¼" x 110 1¼" x 66
WLP-2-F10-V2 10 6,1 61 13 1½" x 300/440 1½" x 120 1½" x 71
WLP-2-F15-V2 15 6,0 60 19 2" x 300/460 2" x 140 2" x 80
WLP-2-F25-V2 25 2,8 28 48 DN65 x 300 DN65 x 46 DN65 x 54
WLP-2-F40-V2 40 3,3 33 70 DN80 x 300 DN80 x 46 DN80 x 57
WLP-2-F60-V2 60 3,0 30 110 DN100 x 360 DN100 x 52 DN100 x 64

Bemærkninger til fjernvarme dimensionering

VVS- og EAN/UPC bestillingsnumre her

Uddybende beskrivelse af WLP systemer her

Download WLP-2 datablad i pdf-format

Download WLP systembeskrivelse i pdf-format.

spacer