Fjernvarme læksikring

System WLP-2

System WLP-2

Anvendelse

Tostrengs rørsystemer og varmtvandsinstallation i institutioner, erhverv/industri og boligblokke

Bestanddele:
  • WLP-2 computer
  • Flowmålere til- og afgang
  • Afspærringsventiler
  • Kontraventil for returløb

Optioner
E: Teknisk energiberegning
F: Frostsikring under afspærring
P: Afspærring ved manglende drifttryk
V: Væskeføler type LS-X til punktsikring
    (max 4/6/8)

Overvågningsfunktioner

Læk:

Tilgangs- og afgangsvandstrøm overvåges kontinuerligt med kompensering for volumen- og målerforskelle. Ved overskridelse af flowdifferensgrænse gives alarm og installationen afspærres.

Sivning: (OptiTight®)
Den patenterede OptiTight® mekanisme udfører en eller flere gange daglig gennem individuel styring af afspærringsventilerne en kontrol af installationens tæthed, hvorved selv ganske små sivninger opdages. Ved konstateret udsivning gives alarm og installationen afspærres.

Alarmfunktioner

Afspærring:
Ved alarm lukkes afspærringsventil(er). Alarm indikeres på forpladen, og en detaljeret fejlmeddelelse gives i display.

Alarmudgange:
WLP-2 er bestykket med fire alarmrelæer med potentialfri skiftefunktion, hvoraf tre valgfrit kan konfigureres til aktivering/ingen aktivering for hver fejltype.

Fjernalarmering:
WLP-2 kan leveres med analogt eller GSM/GPRS modem, hvorved der kan foretages telefonopkald til modem eller andet teknisk udstyr, eller sendes SMS-besked ved alarm.

Ventiler:
Samtlige anlæg har motorventiler for afspærring i frem- og returløb, og udfører fuld tæthedskontrol af såvel komponenter som installation (OptiTight®).
Anlæg kan leveres med tømningsventil til særligt følsomme steder.

Registrering:
WLP-2 logger kontinuerligt hændelser, systemændringer, nøgletal og forbrugskarakteristika som kan aflæses i display og via fjernkommunikation.

Systemfejl:
WLP-2 overvåger kontinuerligt for måler- og forsyningsfejl, og regelmæssigt for ventilfejl.

CTS-tilslutning:
Systemet er forsynet med udgange til repetition af (skalerede) målerimpulser til CTS-anlæg samt 1kWh energiimpulser (Opt E). Ligeledes implementerer systemet en åben kommunikationsprotokol for CTS. Efter udrustning af WLP med et passende kommunikationsinterface kan et CTS-anlæg, der implementerer denne protokol således foretage udlæsning af systemstatus og aktuelle data samt en grad af fjernbetjening af WLP computeren.

Yderligere tekniske informationer

Bemærkninger til fjernvarme dimensionering

Uddybende beskrivelse af WLP systemer her

Download WLP-2 datablad i pdf-format

Download WLP systembeskrivelse i PDF-format

spacer