Brugsvand læksikring system
WLP-1-BKxx-V1-XCB

System WLP-1-xcb

 

Anvendelse

Læksikring af ejendomme af meget varierende benyttelse.

Bestanddele:
  • WLP-1 flowcomputer
  • Ekstern kontrolbox
  • Vendmåler(e) med pulstransmitter(e)
  • Afspærringsventil(er)

Optioner
N: Overvågning af indtil fire
    separate installationer
V: Overvågning af vandansamling med indtil
    8 væskefølere LS-X

 

DanTaet WLP-1-BKxx-V1-XCB er beregnet til læksikring af ejendomme, der undertiden står ubenyttet i længere perioder pånær tilstedeværelsen af en vedligeholdelsesstab, mens de på andre tidspunkter bebos af indehaveren, dennes familie, følge og fulde stab.

Systemets grundform omfatter en overvågningskanal med en fudlt statisk flowmåler og tilknyttet afspærringsventil, som begge forbindes til WLP-1 flowcomputeren. Denne overvåger signalet fra flowmåleren i forhold til et sæt parametre (alarmgrænser) forvalgt på den eksterne kontrolboks i overensstemmelse med ejendommens anvendelsesstatus.

Så længe vandforbruget holder sig indenfor de gældende alarmgrænser kan vandstrømmen flyde uhindret. Dersom vandforbruget overskrider en gældende alarmgrænse vil flowcomputeren udstede en flowalarm og afspærre vandforsyningen med henblik på at beskytte ejendommen imod hvad der kan være en lækage.

Alarmens art vises på flowcomputerens display så længe den er i kraft. Efter alarmen er kvitteret kan den inspiceres i systemets hændelseslog, og flowhistorikken op til alarmtidspunktet kan inspiceres i dataloggen, som strækker sig 14 dage bagud i tiden.

Flowcomputeren kontrollerer regelmæssigt integriteten af overvågningskanalens komponenter. Når ventilen er lukket verificerer flowcomputeren ved hjælp af flowmålersignalet at ventilen faktisk kan lukke tæt. Tilsvarende forlanger flowcomupteren at flowmåleren fra tid til anden registrerer et flow såfremt ventilen er åben. Funktionsfejl på en af disse nøglekomponenter signaleres af flowcomputeren som en systemalarm.

Den eksterne kontrolboks har en primær drejeomskifter hvorpå vælges ejendommens aktuelle anvendelsesstatus: 'Kun vedligeholdelsesstab' eller 'Indehaver tilstede'.

Et ringetryk med indbygget LED indikator vælger/fravælger 'Overstyring' i en forvalgt tid, hvori forbruget kan være ubegrænset (f.eks. ved festlige lejligheder med et stort antal gæster).

Et andet ringetryk benyttes til genstart af systemet efter alarm.

Den eksterne kontrolboks kan som option udrustes med en anordning, der giver ekstra høj følsomhed om natten i 'Kun vedligeholdelsesstab' modus, om ønsket (og muligt).

Når uhindret vandstrøm er magtpåliggende mens indehaver er tilstede kan flowcomputerens parametre stilles således at overvågningen effektivt er deaktiveret. I så fald er brugen af 'Overstyring' knappen kun relevant i 'Kun vedligeholdelsesstab' modus.

Den eksterne kontrolboks bør installeres bekvemt i forhold til dens betjening. Operatøren kan være et betroet medlem af vedligeholdelsesstaben, og/eller en tilstedeværende ejendomsbestyrer.

Download WLP-1-BKxx-V1-XCB flyer i pdf-format