WKM21

Systemdiagram WKM21

   Værksmålere

systemdiagram WKM21
1: Kontrolboks   2: Radiomodtager (dongle)    3: Afspærringsventil   4: Vandmåler
Varianterne WKM21-M0 og WKM21-MX0 leveres uden måler og er beregnet til anvendelse sammen med en bestående værksmåler.
Dette er kun muligt når vandforsyningen benytter måleren i "Drive-By Mode" og såfremt værket tildeler DanTaet læserettigheder for den pågældende vandmåler.

Dersom værket benytter måleren i "Networked Mode" kan denne ikke anvendes til læksikring idet datamængden er utilstrækkelig.

spacer

Trykfald og dimensioner

System Kapacitet og trykfald Indbygningsmål
Nom. Kap.
Qn (m³/h)
 ΣΔp@Qn Ækvivalent
Kvs (m³/h)
(mvs) (kPa) Flowmåler Motorventil
WKM21-M0 1,6 0,2 2,1 11,1 - ½" x 75 mm
WKM21-M1 1,6 2,4 24 3,3 ½" x 110/185 mm ½" x 75 mm
WKM21-MX0 2,5 0,03 0,3 42,7 - ¾" x 80 mm
WKM21-MX1 2,5 5,4 54 3,4 ¾" x 130/225 mm ¾" x 80 mm
Systemer med suffiks -M0 benytter afregningsmåleren, se "Værksmålere" ovenfor.

spacer

Fritidshuse og udlejningsejendomme

Tilslutning af PIR sensor(er) 9260050 til WKM21 muliggør automatisk omskiftning
imellem Ferie- og Normaltilstand.

1 PIR sensor Til venstre: Hvor adgangsvejen til husets tappesteder kan dækkes af en enkelt PIR sensor tilsluttes denne som vist.

Nedenfor: Hvor der kræves flere PIR sensorer for at dække adgangsvejen til husets tappesteder tilsluttes disse som vist.

I begge tilfælde skal jumper B5 isættes for at aktivere brug af PIR sensor, se brugermanual.

3 PIR sensorer

Side 1

VVS- og EAN/UPC bestillingsnumre her

Download system WKM21 datablad i pdf-format

spacer