Brugsvand læksikring system WKM21

Kamstrup

system WKM21

Anvendelse:


Eenfamiliehuse med normalt vandforbrug.
System WKM21-M1/M0:     ½" tilslutning
System WKM21-MX1/MX0: ¾" tilslutning

Bestanddele:
  • Vandmåler (-M1/-MX1)
  • Afspærringsventil
  • Kontrolboks
  • Radiomodtager

Vandmåler og afspærringsventil er dråbemærket i henhold til gældende bekendtgørelse

Ill.: System WKM-21-MX1
spacer

Overvågningsfunktioner

Rørbrud:
System WKM21 tillader kontinuerlig aftapning af en forud fastsat vandmængde. Dersom denne overskrides ved en aftapning gives Max Alarm og installationen afspærres.

Sivning:
System WKM21 kontrollerer at vandstrømmen i installationen kan falde under en fastsat grænseværdi i en fastsat tid, og giver sivningsalarm og afspærrer installationen dersom dette ikke indtræffer dagligt.

Systemfejl:
System WKM21 kontrollerer løbende at radioforbindelsen til flowmåleren er i orden.
System WKM21 kontrollerer at flowmåleren jævnligt afgiver impulser, med mindre ferieforvalg er aktivt.
Når ventilen er lukket - manuelt eller ved alarm -  kontrollerer system WKM21 at denne kan lukke tæt.
Hvis en komponent fejler afgives systemfejl alarm.

Forsyningsfejl:
System WKM21 overvåger netforsyningen samt alle interne spændingsforsyninger. Dersom en af disse fejler afgives en forsyningsfejl alarm.

Alarmfunktioner

Ved læk vil system WKM21 afspærre vandtilførslen, give synlig og hørbar alarm og aktivere alarmrelæet.
Systemfejl meldes synligt og hørbart samt ved alarmrelæet.
Forsyningsfejl meldes via alarmrelæ, og synligt og hørbart hvis muligt.

System- og forsyningsfejl der henstår ukvitteret i et døgn fører til lukning af afspærringsventilen som en sikkerhedsforanstaltning.

Specifikationer

Kontrol- og betjeningsorganer:
Status-, flow-, ventil-, alarm- og tilstands-
indikatorer, lydgiver. Taster for manuel ventilstyring, kortvarigt fravalg af rørbrudsalarm, ferieforvalg og alarm afstilling.

Rørbrudsalarm:
BB emuleringsmodus: Tilladt enkeltaftapning stilbar 125, 250, 500 eller 1000 liter.
Flowminimum for tapningsafslutning 15 l/h.
PSALM® modus: Tilladt enkeltaftapning stilbar 62, 125, 250 eller 500 liter.
Ved fravalg af rørbrudsalarm kan tappes frit i fra 1 til 8 timer (stilbart).
Ved ferieforvalg er tilladt enkeltaftapning 20 liter uanset indstilling.

Sivningsalarm:
Sivningstolerance 2, 4 el. 8 liter i 30 el. 60 min. Observationsinterval 24 timer.

Nettilslutning
230V 50Hz L/N/PE gennem nøgleafbryder. Effektforbrug max 20VA.

Optioner

PIR tilslutning
Omkobling af WKM21 imellem Ferie- og Normal-
tilstand kan automatiseres gennem tilslutning af en eller flere PIR sensorer (rumfølere) vnr. 9260050 monteret omkring husets tappesteder.

Væskefølertilslutning:
System WKM21 kan via interface ILS-C tilkobles indtil to væskefølere type LS-X, hvorved særligt følsomme områder kan punktsikres, således at system WKM21 om ønsket kan afspærre brugsvandsinstallationen ved væskealarm.

SMS-alarm:
Ved tilslutning af ekstern SMS-alarm til alarmudgangen kan system WKM21 sende en SMS besked til et valgt mobilnummer.

mere

VVS- og EAN/UPC bestillingsnumre her

Download system WKM21 datablad i pdf-format

spacer