Fjernvarme Læksikring system UMS-F

Opbygning

Fjernvarme Læksikring system UMS-F betjener sig af værdier for volumenflow fra to impulsgi­vende flowmålere, som kalkuleres regelmæssigt.

To overvågningsfunktioner benyttes tilsammen med de beregnede værdier for volumenflow til læksikring af installationen, idet UMS-F afspærrer denne ved registreret læk v.h.a. systemets ventiler.

 

 

 

Logning

Alarm- og hændelseslog

UMS-F opretholder en log over de seneste 250 hændelser. Til hændelser henregnes power down/up, alarm- og fejlmeldinger, kvitteringer og autoreset, tastebetjening, signalskift på styreindgange og sekvensafviklinger.
systemdiagram UMS-F

 

Jumper log

UMS-F opretholder en log over de seneste 15 ændringer i den interne jumperindstilling.

Disse logninger bidrager til udredning og dokumentation af aktuelle hændelsesforløb.

AERS

UMSF kan tilsluttes DanTaets Alarm- og Energiregistreringssystem
AERS, som formidler lækalarmer til ejendommens vagthavende og anskueliggør hændelsesforløbet.
AERS sender alarmer som SMS og/eller e-mail, og alarmer kan fjernafstilles fra vagthavendes smartphone, tablet, laptop eller PC.

Eksempel: situationsbillede fra AERS.

graf
spacer

Tabel gældende for UMS-F med Diehl SHARKY 473 flowmålere

System Kapacitet og trykfald Indbygningsmål
Nom. Kap.
qp (m³/h)
 ΣΔp@qp Ækvivalent
Kv (m³/h)
(mvs) (kPa) Flowmåler Motorventil Kontraventil
UMS-F0,6-MD2 0,6 1,95 19,5 1,4 G¾B x 110 mm (R½) ½" x 77 mm ½" x 48 mm
UMS-F1,5-MD2 1,5 3,1 31 2,7 G¾B x 110 mm (R½) ½" x 77 mm ½" x 48 mm
UMS-F2,5-MD2 2,5 3,2 32 4,4 G1B x 190 mm (R¾) ¾" x 77 mm ¾" x 53 mm
UMS-F3,5-MD2 3,5 1,8 18 8,3 G5/4B x 260 mm (R1) 1" x 90 mm 1" x 59 mm
UMS-F6-MD2 6 3,2 32 10,6 G1½B x 260 mm (R1¼) 1¼" x 110 mm 1¼" x 66 mm
UMS-F10-MD2 10 3,1 31 18 G2B x 300 mm (R1½) 1½" x 120 mm 1½" x 71 mm
UMS-F15-MD2 15 2,6 26 29 DN50 x 270 mm 2" x 140 mm 2" x 80 mm
UMS-F25-MD2 25 2,7 27 48 DN65 x 300 mm DN65 x 46 mm DN65 x 54 mm
UMS-F40-MD2 40 2,7 27 78 DN80 x 300 mm DN80 x 46 mm DN80 x 57 mm
UMS-F60-MD2 60 2,2 22 127 DN100 x 360 mm DN100 x 52 mm DN100 x 64 mm
spacer
side 1

Retningslinier for udførelse af VVS installation

Bemærkninger til fjernvarme dimensionering

Download System UMS-F datablad i pdf-format

spacer