Konen troede ikke på det

Trabergs i Grenaa har igennem årene været plaget af rørbrud, men husets læksikringsanlæg har hindret de store katastrofer

- En dag da jeg stod ude i køkkenet og skrællede kartofler, hørte jeg pludselig en mærkelig lyd. Det var sirenen på den ene DanTaet, der gik i gang, fordi der sprunget et rør under badekarret. Det viste sig, at det ikke blot var en stille sivning, men et stort rørbrud, fortæller Bodil Traberg i Grenaa.

Sådanne uventede hændelser bryder ægteparret Bodil og Palle Traberg sig ikke om. På den anden side ved de, at det aldrig kan gå helt galt. Det sørger de to DanTaet læksikringsanlæg for, et i det kolde brugsvand og et i fjernvarmeinstallationen.

Huset er ellers solidt håndværkskram fra begyndelsen af tresserne - men dengang var det almindeligt at støbe rørene ind i betonen - eller i det mindste gemme dem godt af vejen. Da huset var nyt stod der en dag en vandstråle ud fra et rør ved siden af oliefyret. Det synlige tegn på Trabergs første rørbrud.

- Det var da til at få øje på, men bruddet kunne lige så godt have været sket nede under gulvet, og så havde vi stået pp Herrens mark. Da vi havde oliefyr dengang, ville det værste være, at al vandet i varmeanlægget ville løbe ud i bryggerset, men siden har vi fået fjernvarme uden varmeveksler, og så kan vandet sive lige så stille nede under gulvet i dagevis, uden at vi opdager det. Selv om forsikringen betaler, er det bestemt ikke lykken, fortæller Palle Traberg.

Alarm under solbadning

For knap 40 år siden, var der ingen mulighed for at læksikre, men det blev der, da DanTaet Electronics i Odense sendte sit første anlæg på markedet. Og da Palle Traberg er forsigtig af natur, var han ikke længe om at beslutte sig til at købe anlægget og få det installeret. Det var i 1989 - samtidigt med fjernvarmen.

Palle Traberg med Fjernvarmesikring
Der er orden i teknikken hos Trabergs. Som forhenværende tandlæge ved Palle Traberg, hvor vigtigt det er. Her er han fotograferet foran skabet, hvor fjernvarmemålerne sidder. Her sidder også de to ventiler, der hører med i DanTaets læksikringsanlæg.

Trabergs andet læksikringsanlæg, det i brugsvandsinstallationen, blev først installeret, da kommunen krævede, at man installerede en målerbrønd nede ved gaden.

- Så er det nu, sagde jeg til mig selv. Målerbrønden blev lidt større end den af kommunen autoriserede - for at få plads til ventilen i DanTaet anlægget og en afkalker.

Siden har der været rørbrud to gange i varmeinstallationen, og begge gange afbrød DanTaet'en som den skulle og gav alarm. Og der kom næsten ingen vand ud fra skadestederne. Første gang alarmen gik, var den nævnte midt under kartoffelskrælningen, anden gang var lidt mere dramatisk. Trabergs har nemlig for vane at tilbringe to uger hver vinter på Gran Canaria for at få lidt varme og sol på kroppen.

- For to år siden havde vi kun nydt solen i et par dage, da naboen, der holder øje med huset når vi er væk, ringede og sagde, at alarmen var gået, og at varmen var væk. Det viste sig, at DanTaet'en havde lukket på grund af et nyt rørbrud i badeværelset. Over telefonen fik vi fat i blikkenslageren, og skaden var udbedret, da vi kom hjem. Jeg tør slet ikke tænke på, hvad der var sket, hvis DanTaet'en ikke havde været der.

Sparer på forsikringen

Palle Traberg fortæller også, at Bodil var lidt skeptisk i begyndelsen. Hun troede ikke på, at systemet ville virke. Men al skepsis er siden manet jorden. I alt har DanTaet´erne lukket fire gange. To gange i det varmeinstallationen, og to gange i brugsvandsinstallationen. Og det er da heller ikke uvæsentligt, at der samtidigt spares penge på husets forsikring, når man læksikrer med DanTaet.

Der er to typer DanTaet læksikringsanlæg til montering i private villaer. Anlægget til det kolde brugsvand hedder Brugsvand Basic (system BB) og består af en kontrolboks, en vandmåler og en motorventil. Det er VVS- installatøren der sørger for at montere vandmåler og motorventil på det rigtige sted i rørinstallationen, og kontolboksen skal herefter tilsluttes lysnettet.
 
I anlægget til læksikring af fjernvarmeinstallation - det hedder Fjernvarme Basic (system FB) og Fjernvarme eXtended (system FX) - skal der monteres en motorventil og to ekstra vandmålere.
Palle Traberg med Brugsvandssikring
Kontrolboksen til anlægget, der sikrer brugsvandsinstallationen er monteret under loftet i garagehuset. Det er ganske tæt ved opholdsstuen, så der er ingen fare for, at en evt. alarm på grund af rørbrud overhøres.

De tre komponenter forbindes med styreboksen med tre uafhængige kabler - og her er det også den autoriserede VVS-installatør, der skal udføre arbejdet.

DanTaets nyeste anlæg til fjernvarmesikring hedder system OptiTight. Ud over den almindelige overvågning kontrollerer anlægget automatisk tætheden op til fire gange i døgnet. Derved opdages selv meget små sivninger.

spacer