Sikring for Ventilationsvarmeflader

SVF

SLSI

Anvendelse:
Individuel sikring af ventilationsvarmeflader.

Bestanddele:
 • Kontrolbox type SVF
 • Væskeføler type LS-X
 • Netadaptor
 • Normally-Open direkte styrede
  magnetventiler for afspærring
 • Hurtig afspærring ved sprængning
 • Kompromitterer ikke varmeanlægget
 • Minimerer komfortgener
 • Minimerer vandskade
 • Minimerer reparationsarbejder
 • Enkel installation
 • Enkel verifikation
 • Økonomisk i anskaffelse

Overvågningsfunktioner:

Vandansamling
System SVF giver alarm og afsnører varmefladen dersom den tilsluttede væskeføler type LS-X melder vandudtrængning fra radiatorelement. Alarmgivning og afspærring vedvarer indtil føler bliver tør og der gives power-up reset.

Kabelfejl:
System SVF giver alarm dersom forbindelsen til væskeføleren brydes, f.eks. ved overskæring af kabel, eller dersom kablet kortslutter.

Alarmfunktioner:
Ved vandansamling og kabelfejl vil system SVF deaktivere hovedalarmrelæet og give synlig og hørbar alarm. Samtidig deaktiveres ventilrelæet. En indikator på frontpladen viser status for målepunktet v.h.a. farvekoder.
Efter udbedring af fejl afstilles alarm ved at slukke/tænde for system SVF.

Kontrol- og betjeningsorganer:
Statusindikator og lydgiver.

Specifikationer:

1 målekanal for tilslutning af væskeføler type LS-X. På interne stiftlister indstilles alarmfunktion, ventilrelæfunktion, og lydgiverfunktion.

Alarmudgang:
Fail-safe potentialfrit enkelt skiftekontaktsæt i hovedalarmrelæ (aktiveret i normaltilstand). Kan anvendes f.eks. for tilslutning til CTS anlæg eller SMS-alarmsender.
Fail-safe potentialfrit enkelt skiftekontaktsæt i ventilrelæ. Ventiler motioneres dagligt.

Væskeføler type LS-X:
Væskefølerens elektroder er af hensyn til korrosion belagt med guld. Vandansamling i et omfang, der danner forbindelse mellem væskefølerens elektroder forårsager alarmmelding.

Dim.: ø24 x 72 mm
Målespænding: ca. 900mVac 300Hz
Kabel 2½ mtr.
Andre længder på forlangende.

Download SVF prospekt i pdf-format

Download SVF tilslutningsvejledning i pdf-format

Bestillingsnumre

spacer