Service og Support til erhverv og industri

Garantiperioden

For alle erhvervsanlæg yder DanTaet indkøring ved idriftsættelse samt årligt eftersyn med inspektionsrapport i den to-årige garantiperiode.

Serviceaftale

For alle anlæg kan der efter garantiperiodens udløb tegnes serviceaftale for en årrække omfattende årligt eftersyn med inspektionsrapport.

Tillægsaftaler

For WLP systemer udrustet med modem kan der til enhver tid tegnes tillægsaftaler:

  • Type A: On-line support mandag-fredag 8-16
  • Type B: Som type A samt kvartalsvis rapportering af hændelser og målerstand