Ny udgave af DanTaet læksikringssystem til landbruget

DanTaet tilbyder nu landbrugserhvervet en specialtilpasset løsning til sikring af staldbygningers vandinstallation imod lækage og hvad deraf følger, såsom unødig gylleproduktion.

Det nye system er en mindre version af DanTaets brugsvand sikringssystem til erhvervsbygninger med udvalg af de mekanismer, der er relevante for staldinstallationer, med tilføjelse af enkelte nye, relevante funktioner, og med henblik på overskuelig indretning og nem betjening.

Samtidig har systemet kunnet gøres mere kompakt, og serien er udvidet til også at omfatte typer egnet til mindre stalde end hidtil.

Endvidere har det været muligt at opnå lavere salgspriser med den nye serie læksikringer.

Systemernes tilblivelse er foregået i nær kontakt med Teknologisk Institut.

Ligesom firmaets øvrige produkter forhandles de nye læksikringssystemer i Danmark af VVS-branchen.