Brugsvand læksikring

System Stald

spacer

Driftfunktioner


Indkøring:
System Stald kan efter indstilling af højforbrugstidsrum foretage indkøring over 1-30 døgn med automatisk beregning af overvågningsparametre og idriftsættelse ved indkøringens afslutning.

Sikring Fra:
Anvendes når der benyttes højtryksrenser i stalden, selv under indkøring af systemet. System Stald undertrykker overvågning i en forud indstillet tid efter aktivering af Sikring Fra via forplade, digital indgang eller (opt. komm/GSM) mobiltelefon. I denne tilstand kan systemet ikke give alarm eller afspærre installationen ved lækage; dog kan der stadig gives varsling på forplade. En indikator på forpladen samt et signalrelæ minder om, overvågningen er ude af kraft. Efter udløb af den forindstillede tid, eller efter fornyet påvirkning ved Sikring Fra via forplade, digital indgang eller (opt. komm/GSM) via mobiltelefon vil system Stald genoptage overvågningen. Herved kan systemet køre med optimal følsomhed i overvågningen uagtet anvendelsen af højtryksrenser.

Varsling
System Stald kan give varsel på forpladen om mulighed for forestående alarm. Hver type varsling kan individuelt til/fravælges i menu.

Selvtest
System Stald udfører daglig motionering og tæthedskontrol af aspærringsventilen på et valgfrit tidspunkt af døgnet. Alle nødvendige forsyningsspændinger overvåges permanent; vandmålerens funktionalitet kontrolleres bestandig gennem stilstandsovervågningen.

Nettilslutning
230V 50Hz L/N/PE gennem nøgleafbryder. Effektforbrug max. 20VA.

systemdiagram type SB
1: Kontrolboks    2: Flowmåler   3: Motorventil   4: Snavssamler
spacer
System Kapacitet og trykfald Indbygningsmål
Nom. Kap.
Qn (m³/h)
ΣΔp ved Qn Ækvivalent
Kvs (m³/h)
(mvs) (kPa) Flowmåler Motorventil Snavssamler
SB-2,5-A 2,5 2,5 25 5,0 ¾" x 220/315 ¾" x 77 ¾" x 66
SB-3,5-A 3,5 2,5 25 7,0 1" x 260/375 1" x 86 1" x 75
SB-6-A 6 2,5 25 12,0 1¼" x 260/375 1¼" x 95 1¼" x 90
SB-10-A 10 2,5 25 20,0 1½" x 300/440 1½" x 120 1½" x 104
SB-15-A 15 2,5 25 30,0 2" x 300/460 2" x 140 2" x 124

VVS- og EAN/UPC bestillingsnumre her

Download System Stald datablad i pdf-format

spacer