Brugsvand læksikring

System Stald

Indgange:
Digital indgang for fjernkontakt til ind/udkobling af sikring.

Udgange:
Alarmrelæ med valgfri respons for visse alarmtyper.
Signalrelæ for fjernaflæsning eller ydre indikering af Sikring Til/Fra Status.
Ventilrelæ for afspærringsventil.
Digital optoisoleret udgang for repetition af (direkte eller skalerede) målerimpulser til andre overvågningssystemer (f.eks. FarmWatch).

Kontrol- og betjeningsorganer:

Indikatorer for vandforbrug, ventilstatus, alarm, varsling og sikringsstatus; 2x20 LCD display for udlæsning; taster for manuel ventilkontrol, alarm afstilling, sikring til/fravalg; menu-, navigations- og indstillingstaster; lydgiver.

Nettilslutning
230V 50Hz L/N/PE gennem nøgleafbryder. Effektforbrug max. 20VA.

Opbygning

System Stald betjener sig af værdier for volumenflow beregnet ud fra output af en højtopløselig impulsgivende vandmåler.

Overvågningsfunktioner for middelflow, spidsflow og aftapning benytter de indhentede værdier for volumenflow til læksikring af installationen, idet System Stald afspærrer denne ved registreret læk v.h.a. systemets ventil.

systemdiagram type SB
1: Kontrolboks    2: Flowmåler   3: Motorventil   4: Snavssamler

AERS

System Stald er ved levering tilsluttet DanTaets Alarm- og Energi­regi­stre­rings­system AERS, som formidler lækalarmer til driftens vagthavende og anskueliggør hændelsesforløbet.
AERS sender alarmer som SMS og/eller E-mail, og alarmer kan fjernafstilles fra vagthavendes smartphone, tablet, laptop eller PC.

Eksempel: situationsbillede fra AERS

graf
System Kapacitet og trykfald Indbygningsmål
Nom. Kap.
Qn (m³/h)
ΣΔp ved Qn Ækvivalent
Kvs (m³/h)
(mvs) (kPa) Flowmåler Motorventil Snavssamler
SB-2,5-A 2,5 2,5 25 5,0 ¾" x 220/315 ¾" x 77 ¾" x 66
SB-3,5-A 3,5 2,5 25 7,0 1" x 260/375 1" x 86 1" x 75
SB-6-A 6 2,5 25 12,0 1¼" x 260/375 1¼" x 95 1¼" x 90
SB-10-A 10 2,5 25 20,0 1½" x 300/440 1½" x 120 1½" x 104
SB-15-A 15 2,5 25 30,0 2" x 300/460 2" x 140 2" x 124

side 1

VVS- og EAN/UPC bestillingsnumre her

Download System Stald datablad i pdf-format