Styr på vibrationerne

Et stort forbrændingsanlæg har med succes afprøvet ny vibrationsvagt og undgår dermed uheldige påvirkninger af bygningsstrukturen.

En ny anvendelse af et nyt produkt kan godt gå hen og få stor betydning i processer, hvor man bruger vibrationsteknik til transport. Det kan fx være metalemner og dele af træ eller plast.

RenoSyd forbrændingsanlæg
Forsøg hos Renosyd i Skanderborg lover godt for fremtiden. Med vibrationsvagten er der nu kommet styr på vibrationerne.
- Det er ikke svært at transportere emner med vibrationsteknik, når emnerne er homogene og har nogenlunde samme masse. Problemerne opstår, når emnerne har forskellig masse, for så ændres systemets egensvingningsfrekvens. I værste tilfælde kan egensvingningsfrekvensen komme til at ligge tæt på vibrationsfrekvensen, og så reduceres dæmpningen. Systemet kan så gå i selvsving, hvorved strukturen kan overbelastes, fortæller salgsdirektør Jan B. Madsen hos DanTaet a/s i Odense.

I mange år har firmaet haft fokus på elektronik og udstyr til læksikring og forebyggelse af skader på grund af uønsket vand fra brugsvands- og fjernvarmesystemer. For et års tid siden besluttede man at gå ind i andre områder, og ved et tilfælde faldt man over vibrationsvagten, der er et elektronisk system, der overvåger amplitude og frekvens af vibrationer i området fra 1 til 200 Hz.

- Området er valgt, fordi vibrationer i strukturer, fx vindmøller, større maskiner, højhuse og broer i nogle tilfælde kan få katastrofale følger.

Kritiske frekvenser findes

Vibrationsvagten hedder VGM5 og består af et grundmodul, hvor man tilslutter et eller to accelerometre og en betjeningsenhed med alfanumerisk LC-display. Grundmodulet placeres på en DIN-skinne i et skab og forbindes med kabler til accelerometrene, der monteres på strategiske steder, hvor vibrationerne skal overvåges. Fordelen ved at bruge to accelerometre er, at man kan måle i to retninger, x og y.

Og der er stor frihed m.h.t. montagen, for der kan være op til 100 meter kabel (skærmet treleder) mellem grundmodulet og accelerometrene.

- Det hele er menustyret. Betjeningsenheden har seks taster - pil i fire retninger og to funktionstaster - og den bruges først og fremmest ved den første opsætning. Hvis man ved, hvilke frekvenser, der er kritiske og skal overvåges, taster man dem blot ind på betjeningsenheden.

- Mange gange kendes frekvenserne ikke, med det finder vibrationsvagten hurtigt ud af. Hvis du kan provokere det uønskede fænomen, stiger amplituden kraftigt, hvorefter frekvensbåndet snævres ind med filter- og algoritmeteknik og den nøjagtige frekvens findes. Processen kan i princippet gentages for fire forskellige frekvenser for hvert accelerometer, forklarer Jan B. Madsen.

Løste et problem med uhomogene slagger

Hos Renosyd i/s i Skanderborg har man afprøvet DanTaets VGM-system i forbrændingsanlægget. Det har betydet at man nu kan regulere frekvensomformeren, der styrer transportøren, og undgå de frekvenser, der før gav voldsomme vibrationer i bygningsstrukturen.

I det lange løb kan vibrationerne godt påvirke strukturen uheldigt, men før DanTaet kom ind i billedet var der ingen mulighed for at detektere fænomenet automatisk. Det er der nu.

Vibrationsvagten er monteret direkte på rystebåndet, der transporterer slaggerne væk fra ovnen. Slaggerne er uhomogene klumper af vidt forskellig størrelse og masse, og derfor ændres vibrationsfrekvensen kontinuerligt og automatisk gennem frekvensomformersystemet.

- Vi monterede to accelerometre på transportøren, 90 grader forskudt, og forbandt dem med grundmodulet, som vi monterede i en kasse. Fra kassen fører et kabel med 4-20mA signaler op til kontrolrummet og ind i SRO-anlægget. Detektorsignalet styrer frekvensomformeren, og de kritiske vibrationsfrekvenser undgås, forklarer Jan B. Madsen.

Så vidt vides er det første gang vibrationsvagten indgår i et frekvensomformersystem og styrer vibrationsfrekvensen.

spacer