Projektarbejde med DanTaet

projektmøde
DanTaet a/s indgår gerne som partner i et projektarbejde med henblik på tilvejebringelse af den rette løsning til en given opgave.

spacer

Projektarbejde udføres i faser:

Fase 1:
Kravspecifikation
Efter fornøden research udarbejder DanTaet a/s i kontakt med kunde/brugere en kravspecifikation til projektet, tilsammen med en tidsplan for projektets forløb, hvorefter disse forelægges kunden til godkendelse. Samtidig indgås de forretningsmæssige aftaler for projektet.
Fase 2:
Design, udvikling og konstruktion
Firmaets udviklings- og konstruktionafdeling udfører sin foretrukne implementering af kravspecifikationen i form af en færdig og funktionsdygtig prototype.
spacer
Fase 3:
Prøvning og godkendelse af prototype
Efter frigivelse af prototype underkaster kunde/bruger denne en prøvning over en aftalt periode, hvorefter formel godkendelse  - evt. forbeholdt udførelsen af aftalte ændringsforslag - finder sted.
Fase 4:
Produktion
DanTaet a/s udfører aftalte ændringer og løbende konstruktionsmodning, og producerer apparater til dækning af kundens behov som forretningsmæssigt aftalt for projektet under fri anvendelse af sit leverandørnetværk.
spacer