Vi er forsigtige mennesker

Sikkerheden er alfa og omega for ægteparret Kirkegaard i Odense.
Allerede for femten år siden investerede de i husets første læksikringsanlæg

Henning Kirkegaard
Henning Kirkegaard er glad for, at han for en del år siden investerede i to læksikrings-
anlæg, et i fjernvarmen og et i det kolde brugsvand. Anlæggene kan redde ham - og fru Inger - fra alvorlig oversvømmelser i huset, og derved sikre nattesøvnen.

Inger og Henning Kirkegaard i Odense bor i et parcelhus fra 1959. Næsten alle rørinstallationerne er skjulte og delvist støbt ind i beton. En dag for et par år siden begyndte gulvet i dagligstuen at bule op, fordi der var sivet vand ud fra et rør. Heldigvis blev skaden meget begrænset, for ægteparret Kirkegaard er blandt de første private villaejere, der har investeret i et DanTaet læksikringsanlæg.

- Sivningen var trods alt så lille, at anlægget hverken gav alarm eller lukkede for vandet, men jeg vil under ingen omstændigheder undvære den sikkerhed, anlægget giver mig. Man kan fx indstille styreboksen, så man kun kan tappe en begrænset mængde vand i en periode. Jeg har indstillet den til 125 liter hver gang, der åbnes for det kolde eller varme brugsvand, og tapper jeg mere, lukkes der omgående for vandet, fortæller Henning Kirkegaard.

Huset på Hunderupvej er udstyret med to læksikringsanlæg, et i brugsvandet og et i fjernvarmevandet. Fjernvarmeanlægget har aldrig givet alarm, men det har brugsvandsanlægget et par gange, dog kun fordi, der i én tapning er brugt mere vand, end det antal liter, boksen er indstillet til.
 

Et godt råd

Det er først og fremmest sikkerheden, der fik Kirkegaards til at investere, og så selvfølgelig også lige den årlige præmiebesparelse, forsikringsselskaberne tilbyder, hvis man har læksikringsanlæg i sit hus.

- Efter en rørskade for ca. 15 år siden, fortalte taksatoren mig om mulighederne for sikre mod lignende skader i fremtiden. Han fortalte også, at der her i Odense ligger et firma, der fremstiller sådanne anlæg. Jeg kontaktede firmaet, DanTaet Electronics, og kort efter havde VVS- installatøren monteret det første anlæg i fjernvarmesystemet.

Det skubbede også til beslutningen, at ægteparret Kirkegaard havde hørt om en boghandler, der kom hjem efter en lang arbejdsdag og bogstaveligt talt rendte ind i en søjle af skoldhedt fjernvarmevand - med store skader til følge.

- Den situation ønsker ingen af os at opleve, pointerer Henning Kirkegaard.
 

25 procent præmie-rabat

Knap et år senere købte Kirkegaards endnu et DanTaet anlæg, denne gang til brugsvandet. Begge anlæg er monteret, hvor fjernvarmen og det kolde vand kommer ind i huset. Den totale investering løb op i knap 10.000 kroner, og de penge er rigeligt sparet i form af den reducerede præmie på villaforsikringen.

- Vi har forsikret hos Lærerstandens Brandforsikring, og de giver 25 procent rabat på præmien, når vi har installeret læksikringsanlæg. Men det er nu ikke kun for at spare penge, vi i sin tid bad VVS-installatøren om at installere - det er først og fremmest på grund af sikkerheden. Nu kan vi både sove roligt om natten og tage ud i sommerhuset og blive der nogle dage, uden at bekymre os om huset derhjemme. Sker der noget med rørene, lukker de to anlæg automatisk af for vandet.

En af forudsætningerne for at få rabat på forsikringspræmien er, at DanTaet- anlæggene hvert femte år afprøves af en autoriseret VVS-installatør. Man skal også huske at aktivere ventilerne en gang om året, ganske som HPFI- relæet i husets el-installation.

- Jeg vasker bilen og sørger for at bruge så meget vand, at anlægget lukker af for vandet. På det tidspunkt har jeg tappet 125 liter. I fjernvarmesikringen trykker jeg bare på en knap og tjekker, om ventilen lukker.
 

De to anlæg

Der er to typer DanTaet læksikringsanlæg til montering i private villaer. Anlægget til det kolde brugsvand hedder BV-Villa og består af en kontrolboks, en vandmåler og en motorventil. Det er VVS-installatøren der sørger for at montere vandmåler og motorventil på det rigtige sted i rørinstallationen, og kontolboksen skal herefter tilsluttes lysnettet.

I anlægget til læksikring af fjernvarmeinstallation - det hedder FV-Basic - skal der monteres en motorventil og to ekstra vandmålere. De tre komponenter forbindes med styreboksen med tre uafhængige kabler - og her er det også den autoriserede VVS-installatør, der skal udføre arbejdet.
 

spacer