OptiTight®

spacer


 

DanTaet er ene om at tilbyde OptiTight® teknologien, som er størrelsesordener bedre til at detektere udsivning end andre metoder:

OptiTight

Den vandrette streg der i grafen til venstre adskiller de grønne og røde felter angiver den tærskel for sivningsfølsomhed, der opnås af OptiTight® mekanismen. Tærsklen tilsvarer flowmålerens cutoff på 2‰ af nominel kapacitet, der ved eksemplet Qp 6 m³/h udgør 12 l/h.