Odenses borgmester, Anker Boye betegner det netop afsluttede samarbejds- og udviklingsprojekt med den lokale virksomhed DanTaet a/s som et rigtigt win-win projekt

af journalist Beth Werner


27 institutioner i Odense Kommune sikret imod skader efter lækage og sivninger i vand- og varmeanlæg.

spacer

En investering på 50-60.000 kroner, der forebygger skader, der nemt kan løbe op i en halv million kroner eller mere. Lyder det for godt til at være sandt? - Det er det faktisk ikke, fastslår Jens Oxenvad, ingeniør i Ejendom i By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune, der netop har afsluttet et samarbejdsprojekt på i alt 27 kommunale institutioner med den odenseanske virksomhed DanTaet a/s.

DanTaet er markedsførende indenfor udvikling og produktion af systemer og anlæg, der sikrer, at lækager og sivninger i såvel vand- som fjernvarmeinstallationer opdages øjeblikkeligt. Og dermed undgås omkostningstunge følge- og senskader.

600 kubikmeter vand gav omfattende skimmelskader
- Jotak, vi har desværre haft omfattende skimmelskader på flere af kommunens institutioner. Eksempelvis forårsagede en vandrørslækage i en børnehave at der nåede at sive 600 kubikmeter vand ud i vægge og gulve før lækagen blev opdaget. Det skete først efter tre måneder og skaderne var naturligvis omfattende på det tidspunkt, fortæller Jens Oxenvad og tilføjer, at udover udgifter til skimmelsanering er der også udgifter til genhusning af institutionens brugere i en kortere eller længere periode.

Projektet er en del af kommunens aktive risikostyringsarbejde og systemerne er nu i drift på 18 af kommunens 34 folkeskoler og på ni af i alt 120 børnehuse, der tæller både børnehaver og vuggestuer.

Anker Boye
Når alarmen går, er det blot at følge den enkle tre-trins vejledning, forklarer
Gitte Hermansen, leder af Ejerslykke Vuggestue borgmester Anker Boye.

Få, men effektive komponenter
Komponenterne til læksikring af henholdsvis brugsvand (system KMP-V) og fjernvarme (system KMP-F) er stort set identiske og består af elektronisk styrede afspærringsventiler, kontrolbokse, udefølere samt Kamstrups energi- og flowmålere.

De to systemer er udviklet i tæt samarbejde med virksomheden Kamstrup, og tilpasset dennes energi- og flowmålere. Samarbejdet med Odense Kommune har også involveret Beredskabsmyndighederne, Fjernvarme Fyn, Vandcenter Syd og Teknologisk Institut.

Altid vand til brandslukning og rengøring
Tage Laurup, Dantaets salgsdirektør peger op på to bevægelsessensorer, der

er placeret i loftet midt i den lange gang i Børnehuset, Ejerslykke Vuggestue i Odense og forklarer:
- Uden de to sensorer ville brugerne ikke få meget vand, ligesom rengøringspersonalet ville få svært ved at fylde spanden til gulvvasken.
- Sensorerne registrerer bevægelse, og der går en melding til systemet i kælderen om at nu er institutionen befolket, og der skal være vand til rådighed.

Såfremt vuggestuens brandskab åbnes vil systemet i kælderen straks tvangsåbne sin afspærringsventil. Herefter vil en overskridelse af alarmgrænsen alene give alarmmelding mens vandstrømmen lades upåvirket. Denne egenskab er afgørende for beredskabsmydighedernes godkendelse af sikringssystemet i vuggestuen.


Marts 2013