Ekstremt brugervenlige systemer
Systemernes brugervenlighed har været altafgørende for Odense Kommune. Jens Oxenvad siger blandt andet:
- Vuggestue- og børnehaveledere er ikke teknikere, og det skal de heller ikke være, derfor skal systemerne være udviklet, så de kan anvendes af ikke-teknisk kyndigt personale.

Gitte Hermansen, leder af Ejerslykke Vuggestue kigger på de to vejledninger, som hænger på væggem over kontrolboksene, der giver sms-alarm ved henholdsvis sivning og lækage. Udover Gitte Hermansen modtager Odense Kommune også en sms.

- Vejledningen virker overskuelig og enkel, så jeg tror bestemt ikke, det bliver noget problem, den dag alarmen går. Jeg kan jo læse mig til, hvad jeg skal gøre, siger hun.
En karakteristik, som også deles af Teknologisk Institut, der har foretaget en generel og samlet vurdering af både KMP-V og KMP-F anlæggene.

Begejstret borgmester
Borgmester Anker Boye, Odense Kommune glæder sig over, at kommunen så at sige blot skulle hen om hjørnet for at finde den perfekte samarbejdspartner.
- Samarbejdsprojektet øger sikkerheden for brugerne af vores institutioner, vi undgår spild af kostbare ressourcer, vi forebygger omkostningstunge skader og vi er med til at øge antallet af private arbejdspladser, fremhæver han og tilføjer med et skævt smil:
- Må vi købe nogle flere anlæg hos Jer?

spacer
Jens Oxenvad
Ingeniør Jens Oxenvad, Ejendom i By- og Kulturforvaltningen,
Odense Kommune ved fjernvarmesikringsanlægget på Agedrup Skole, Odense.

"   - Anlæggenes brugervenlighed har haft høj prioritet - det skal være nemt og overskueligt for brugerne at reagere, når alarmen går.


YDERLIGERE OPLYSNINGER HOS:

Anker Boye, borgmester Odense Kommune. Tlf. 4075 3333,
e-mail: ab@odense.dk

Jens Oxenvad, ingeniør, Ejendom i By- og Kulturforvaltningen,
Odense Kommune. tlf. 6551 2634, e-mail: jeva@odense.dk

Tage Laurup, salgsdirektør DanTaet a/s. Tlf. 6317 4500.
e-mail: dantaet@dantaet.dkside 1