DanTaet læksikring

spacer
BCW normsystem

- Normsystemer

 • Lækovervågning til brugsvand, kølevand og fjernvarme der tilpasses den respektive installation, bl.a. ved automatisk indkøring
 • Tæthedskontrol af installationen for sivninger
 • Afspærring af installationen ved lækalarm
 • Alarmrelæ- og pulsudgange samt datakommunikation til CTS/SRO-anlæg
 • Selvtest af WLP-computer, målere, afspærringsventiler og andet tilsluttet udstyr
 • Brugervenlig menu på dansk, engelsk og tysk
 • Ekstern kommunikation via analog eller GSM/GPRS modem og DanTaet Controller Network
 • Log funktioner der kontinuerligt logger hændelser, systemændringer, nøgletal og karakteristika
 • Analoge indgange for tilslutning af 4-20 mA udstyr som f.eks. væskefølere, tryktransducere, termofølere m.m.
 • Energiberegning i tostrengs rørinstallationer
 • Og mange andre muligheder.....
spacer

Med vor produktpalette for erhverv og industri tilbyder vi et komplet sikringskoncept, der overvåger for såvel indtrængende som udstrømmende vand.

Udover det omfattende program af standardanlæg leveres systemerne i specialudførelser på forlangende, ligesom vi løser kundespecifikke læksikringsopgaver.

Se produktbeskrivelse WLP-2 og WLP-2-BCW

spacer