DanTaet indleverer ny patentansøgning

 

DanTaet indleverer med prioritet fra 8. maj 2012 en ny patentansøgning angående læksikring af brugsvandsinstallationer med behovsstyret faseskift gennem anvendelse af PIR bevægelsessensorer.

Samtidig beskriver ansøgningen tiltag, der skal gøre det sikkert at anvende afspærringsventil i brugsvandsinstallationer tilkoblet brandskabe/slangevinder.