DanTaet i produktsamarbejde med Kamstrup A/S

 

DanTaet a/s har i samarbejde med verdens største energimålerfabrikant Kamstrup A/S udviklet læksikringssystemet KMP-F til sikring af lukkede fjernvarmeinstallationer. Systemet er baseret på anvendelsen af en Kamstrup energimåler med lækovervågning, hvortil system KMP-F kobles via et datasnit.

System KMP-F lækovervåger installationen med fire uafhængige mekanismer, heriblandt DanTaets patenterede tæthedskontrol OptiTight®, der fødes med volumen- og masseflowdata fra energimåleren, således installationen afspærres ved registreret utæthed.

Systemerne kan leveres som komplette systemer, eller efter aftale med forsyningsselskabet som tilsatssystemer for bestående Kamstrup energimålere med eller uden lækovervågning.

Anvendelsesområder omfatter f.eks. maskin- og bygningskøleanlæg, eftersom systemet er beregnet på sikring af lukkede installationer.

DanTaets program udvides herved med et system, der måler masseflowdifferens, mens Kamstrups lækovervågning med system KMP-F kan udbygges til afspærring af installationen ved utæthed.