DanTaet læksikring system KMP-F

Til anvendelse sammen med Kamstrup energimålere MULTICAL® 601 og MULTICAL® 801 tilbyder DanTaet nu system KMP-F til sikring af fjernvarmeinstallationer i boliger og erhvervsbyggeri.

System KMP-F aflæser via et datasnit måleværdier for flow fra energiregneværket og benytter disse til læksikring af installationen, idet KMP-F overvåger denne med fire forskellige flowmonitorer som hver især afspærrer installationen ved alarm, heriblandt OptiTight®.

Udover at være et selvstændigt system udgør KMP-F også en opgraderingsvej for Kamstrup energimålere med lækovervågning, idet disse ved tilsats af KMP-F bliver til egentlige sikringssystemer, der afspærrer installationen ved registreret læk.

System KMP-F leveres i størrelser fra Qp0,6 til Qp60, og i tre varianter betegnet med suffiks således:

  • -M0 til brug med eksisterende Kamstrup energimålere med lækovervågning
  • -M1 til brug med eksisterende Kamstrup energimålere uden lækovervågning
  • -M2 til brug i installationer uden eksisterende Kamstrup energimåler

System KMP-F kræver et minimum af tilsyn og betjening, idet systemet jævnligt tester de indgående komponenter. System KMP-F er forsynet med to potentialfri alarmudgange.