DanTaet brugsvand læksikring system BA

Til sikring af brugsvandsinstallationer med cirkulerende varmt vand er nu udviklet system BA, som leveres i varianter med (-V3) og uden (-V0) afspærringsventiler.

System BA anbringes typisk nær bunden af en skakt, hvor dennes stigrør afgrener fra hovedforsyningen.

Systemet måler koldtvands-, varmtvands- og cirkulationsflow, og beregner herudfra det samlede forbrug af brugsvand i de lejemål, der forsynes gennem skaktens stigrør.

Ligesom øvrige DanTaet brugsvandssystemer sætter system BA en overgrænse for uafbrudt aftapning, og for sivning i brugsvandsinstallationen.

Systemet beror på målere med særlig høj volumenopløsning, og leveres i udførelser fra ½" (DN15/Qn1.5) til 2" (DN50/Qn15). Forskellige målerstørrelser kan kombineres; således kan f.eks. cirkulationsmåleren være lille medens de øvrige målere er store. Ventilstørrelser følger målerstørrelsen slavisk (-V3).

Ventilstyringen (-V3) er udformet således skoldningsrisiko er elimineret.

Systemet er forsynet med to potentialfri alarmrelæudgange, optoisolerede impulsudgange for ekstern forbrugsregistrering samt to optoisolerede digitale styreindgange med valgfri funktion.