WLP-2 software revision

Applikationsprogrammet til DanTaet flowcomputer WLP-2 har gennemgået en omfattende revision. De væsentligste ændringer er:

  • Bedre tilpasning til visse ultralydsmålere
  • SMS-besked på det valgte systemsprog
  • SMS-besked og alarmrelæaktivering ved udluftningsbehov
  • Afvikling af tæthedskontrol ved CTS signal
  • Ny alarmrelæopsætning
  • Udvidet hændelselogning med bl.a. netafbrydelser

Eksisterende kunder som er interesseret i en eller flere af ovenstående egenskaber kan få deres WLP-2 system opdateret u/b i.f.m. et i øvrigt planlagt servicebesøg.