DanTaet læksikring type CSLP til byggepladser

Vandskader i byggefasen med deraf følgende forsinkelser og fordyrelser er et kendt fænomen blandt danske entreprenører og forsikringsselskaber. DanTaet system CSLP er et redskab beregnet til at imødegå dette.

System CSLP består af et robust og vejrbestandigt styreskab indeholdende en WLP-1 flowcomputer, et digitalt modem, alarmblink og betjeningstaster, samt flowmåler og motorventil til indbygning i byggepladsens forsyningsledning så nær værksmåleren som muligt.

System CSLP overvåger byggepladsens vandforbrug permanent. Ved overskridelse af grænser tilpasset den enkelte byggeplads meldes alarm; hvis byggepladsen er ubemandet foretages endvidere afspærring.

Alarm meldes ved kraftigt blinkende lys samt ved afsendelse af SMS besked til udvalgte personer.

Alarmer kan afstilles på systemets styreskab, hvor også pladsens bemandingsstatus indgives gennem nøgleafbryder.

Systemets flowmåler og ventil kan efter byggefasens afslutning evt. installeres som en del af et læksikringssystem i det opførte byggeri, således nye komponenter anskaffes til læksikring i forbindelse med det næste byggeprojekt. System CSLP kan benyttes med komponentstørrelser fra 3/4" indtil DN100. Den nødvendige omstilling og tilpasning til byggepladsens behov foretages på anfordring af DanTaet ved fjernkontrol, vederlagsfrit indenfor kontortid.