Serviceabonnementer for drift/vedligehold

På opfordring fra flere sider har DanTaet introduceret en abonnementstjeneste for operatører, administratorer og tilsynsførende med WLP baserede læksikringssystemer til fjernvarme, brugsvand og bygningskølevand.
Tjenesten er baseret på en modemforbindelse til læksikringssystemet, og kan omfatte:

  • Primo månedlig rapportering (e-mail) af nøgletal og hændelser
  • Rådgivning og assistance ved parameterindstilling
  • Opdatering af WLP applikationsprogram
  • Årligt kontrolbesøg (udvidet kontrakt)

Der anvendes efter omstændighederne analogt modem til fastnetforbindelse, eller digitalt modem for trådløs forbindelse. Flere WLP baserede sikringssystemer i samme bygning kan opkobles i DCN netværk, og behøver således blot et enkelt modem.

WLP systemer udrustet med modem kan afgive SMS besked til en vagthavendes mobiltelefon ved alarm.