Læksikring af lejligheders brugsvandsinstallation

DanTaet lancerer nu systemerne BL/BLG/BLGX til individuel sikring af brugsvandsinstallationen i lejligheder.

System BL dækker den typiske anvendelse til sikring af koldt og varmt brugsvand ved afgreningen til lejemålet. Systemet overvåger tapning (KV+VV) og sivning i VV hhv. KV ledningerne, og giver alarm og afspærrer installationen ved utæthed. Systemet kan udvides med op til to væskefølere LS-X til punktsikring af udsatte steder.

Med henblik på forsorgsområdet kan system BL endvidere afgive tilsynsalarm (uden afspærring) efter et ophold i vandforbruget af forvalgt varighed.

Systemerne BLG og BLGX er i forhold til system BL udvidet med en ekstra kanal til overvågning af regnvands eller gråtvandsinstallation. Sådanne ventes udbredt fremover i nybyggeri idet drikkevandsressourcen bliver stadig mere knap.
BLGX anvendes ved beskedent drifttryk i regn-/gråtvandsforsyningen, og adskiller sig fra BLG alene ved regn-/gråtvandsmålerens større dimension.

Alle systemer udfører løbende og automatisk selvtest af de indgående komponenter.