Minimumskrav til læksikringssystemer

Forsikringsbranchen har anmodet Teknologisk Institut om at formulere
de mindstekrav, der kan stilles til seriøse læksikringssystemer:

Teknologisk Instituts anbefalede minimumskrav til læksikringsanlæg