Dette skema udskrives, udfyldes og anvendes som projektbilag. Benyt browserens 'Print Preview' og 'Scale' funktioner indtil udskriften kan være på eet ark papir. Sørg for ingen hjælpetekst er synlig inden udskriften påbegyndes.
Systemet skal melde alarm ved fejl på følere og kabler samt spændingsforsyning.
Den planlagte anvendelse af relækontakten, f.eks. melding til CTS-anlæg, tyverialarm eller bygningsalarmsystem. Bemærk at de anførte optioner (se disse) også anvender alarmudgangene.
Hovedalarmudgangen er et relæ trukket i normaltilstand som falder ud ved vandansamling, følerfejl eller forsyningsfejl. Relæudgangen indeholder et skiftekontaktsæt der kan tilsluttes spændinger indtil 230Vac.
Hjælpealarmudgangen er et relæ, som i stilling følger hovedalarmudgangen. Relæudgangen indeholder et skiftekontaktsæt der kan tilsluttes spændinger indtil 24Vac.
Mand Tilstede udgangen er et relæ, der aktiveres ved overgang til alarmtilstand, og som deaktiveres ved afstilling af akustisk alarm (første tryk på forpladens RESET taste). Relæudgangen indeholder et skiftekontaktsæt der kan tilsluttes spændinger indtil 24Vac.
Denne option benyttes når L-PS-X ved alarm skal lukke en eller flere elektrisk aktuerede ventiler. Leveres i udførelser for 24Vac eller 230Vac ventilspænding. Bemærk denne option fordrer anvendelse af hjælpe- (24Vac ventiler) eller hovedalarmudgang (230Vac ventiler) til dette formål.
Denne option benyttes når L-PS-X ved alarm skal aflevere besked i form af SMS eller tale til udvalgte modtagere. Bemærk denne option fordrer anvendelse af en udgang til dette formål.
Funktionel betegnelse for punktsikringen, f.eks. 'Kabelbakke Ingeniørgang Øst', 'Gulvafløb bygning K5' eller 'Køleflade dealerrum 334'.
Punktsikringens reaktionstid kan vælges 1sek eller ½ time. Herved kan responsen tilpasses de faktiske forhold, således systemet f.eks. kan tolerere at føleren midlertidigt bliver våd under rengøring.
Her anføres om systemet selv må kvittere for en afgivet alarm såfremt væskeføleren atter bliver tør.
Her angives længden af kabeltrækket mellem føler og central - dette skal indgå som en del af El-entreprisen. En LS-X føler kan forsynes med op til 3km kabel af rette type.

Projekt/sag: _________________________________________  Bilag: ___
 

 

Specifikation af væskefølersystem for punktsikring

Bygningen skal læksikres med et system, der kontinuerligt overvåger for vandansamling i udvalgte målepunkter og afgiver alarm ved registreret vandforekomst. Systemet skal være fail-safe.

Udgang Disposition
Hovedalarm  
Hjælpealarm  
Mand tilstede  

Optioner (sæt x):
 
 
  Punktsikringssystemet udvides med styreboks for ventiler med ______Vac driftspænding.

 
  Punktsikringssystemet udvides med SMS/talebeskedsopkald via fastnet ved alarm
 
Punktsikring
Lok.     Stedangivelse
Forsinkelse
lav/høj
Autoreset
J/N
Kabeltræk
m
  1.        
  2.        
  3.        
  4.        
  5.        
  6.        
  7.        
  8.