Legionella

Legionella er en uvelkommen og farlig gæst i mange brugsvandsinstallationer. Især varmtvandsinstallationer byder ofte på betingelser, der fremmer risikoen for at bakterier, herunder legionella, kan finde grobund.
brugsvandsinstallation
Rørcenteret under Teknologisk Institut har netop publiceret sin anvisning 017 omhandlende Legionella, installationsprincipper og bekæmpelsesmetoder.

Større brugsvandsinstallationer (institutioner, skoler o.l.) får heri dette skudsmål:

Risiko for bakterievækst og Legionella
Der er i denne type af anlæg risiko for at der kan ske en vækst af bakterier og Legionella i forbindelse med følgende forhold:

  • Dårlig eller forkert indregulering af cirkulationskredsen
  • Anvendelse af cirkulationsreguleringsventiler med for lav temperaturindstilling
  • For lille cirkulationspumpe
  • For stor varmtvandsbeholder i forhold til forbruget
  • Korrosion og tilsætning i rørsystemet
  • Biofilm i rørsystemet

DanTaet system LGW (Legionella Growth Warning) er et hjælpemiddel til bekæmpelse af legionellavækst gennem overvågning af driftbetingelserne i brugsvandsinstallationen.