Kølevand Læksikring system KMP-K
Kamstrup

Opbygning

Kølevand Læksikring system KMP-K betjener sig af værdier for volumenflow fra to flowmålere, som aflæses regelmæssigt via et datasnit fra et Kamstrup MULTICAL®601, 602 eller 801 energiregneværk hvortil flowmålerne er forbundet.

To overvågningsfunktioner benyttes tilsammen med de indhentede værdier for volumenflow til læksikring af installationen, idet KMP-K afspærrer denne ved registreret læk v.h.a. systemets ventiler.

Komponentfejl, der meldes via energiregneværkets INFO kode viderebringes af KMP-K som systemfejl.

systemdiagram KMP-K

Logning

Alarm- og hændelseslog

KMP-K opretholder en log over de seneste 250 hændelser. Til hændelser henregnes power down/up, alarm- og fejlmeldinger, kvitteringer og autoreset, tastebetjening, signalskift på styreindgange og sekvensafviklinger.

Jumper log

KMP-K opretholder en log over de seneste 15 ændringer i den interne jumperindstilling.

Disse logninger bidrager til udredning og dokumentation af aktuelle hændelsesforløb.

spacer
System
K6A (K8A)
Kapacitet og trykfald Indbygningsmål
Nom. Kap.
qp (m³/h)
 ΣΔp@qp Ækvivalent
Kvs (m³/h)
(mvs) (kPa) Flowmåler Motorventil Kontraventil
KMP-K6A1,5 1,5 3,5 35 2,6 G¾B x 110 mm (R½) ½" x 77 mm ½" x 48 mm
KMP-K6A2,5 2,5 3,1 31 4,5 G1B x 190 mm (R¾) ¾" x 77 mm ¾" x 53 mm
KMP-K6A3,5 3,5 2,3 23 7,4 G5/4B x 260 mm (R1) 1" x 90 mm 1" x 59 mm
KMP-K6A6 6 4,6 46 8,8 G5/4B x 260 mm (R1) 1¼" x 110 mm 1¼" x 66 mm
KMP-K6A10 10 2,4 24 20 G2B x 300 mm (R1½) 1½" x 120 mm 1½" x 71 mm
KMP-K6A10F 10 2,4 24 20 DN40 x 300 mm 1½" x 120 mm 1½" x 71 mm
KMP-K6A15 15 3,8 38 24 DN50 x 270 mm 2" x 140 mm 2" x 80 mm
KMP-K6A25 25 2,4 24 51 DN65 x 300 mm DN65 x 46 mm DN65 x 54 mm
KMP-K6A40 40 2,1 21 88 DN80 x 300 mm DN80 x 46 mm DN80 x 57 mm
KMP-K6A60 60 1,3 13 169 DN100 x 360 mm DN100 x 52 mm DN100 x 64 mm
KMP-K6A100 100 3,5 35 169 DN100 x 360 mm DN100 x 52 mm DN100 x 64 mm
KMP-K6A150 150 0,83 8,3 519 DN150 x 500 mm DN150 x 56 mm DN150 x 76 mm
KMP-K6A400 400 1,2 12 1162 DN200 x 500 mm DN200 x 60 mm DN200 x 95 mm
KMP-K6A600 600 1,2 12 1723 DN250 x 600 mm DN250 x 68 mm DN250 x 108 mm
KMP-K6A1000 1000 1,3 13 2779 DN250 x 600 mm DN300 x 78 mm DN300 x 143 mm
spacer

KMP-K8I og KMP-K6M

Flowmålere og ventiler udvælges i hvert enkelt tilfælde efter medietype og driftsbetingelser, hvorfor systemtabeller for disse underfamilier ikke kan udarbejdes.

Varianter

Variant -M2 er en komplet nyleverance.
Varianterne -M1 og -M0 benyttes sammen med bestående Kamstrup kølemåler.
Det bemærkes at bestående kølemåler skal netforsynes for anvendelse sammen med KMP-K.

Leveringsomfang KMP-K

 

Variant (suffiks) -M2 -M1 -M0
KMP-K kontrolboks 1 1 1
Afspærringsventiler 2 2 2
Kontraventil 1 1 1
MULTICAL®regneværk 1 0 0
Flowmålere 2 1 0
Datamodul (KMP-K6A/K6M) 1 1 1
side 1

Retningslinier for udførelse af VVS installation

VVS- og EAN/UPC bestillingsnumre her

Download System KMP-K datablad i pdf-format

spacer