Fjernvarme Læksikring system KMP-F
Kamstrup

system KMP-F Anvendelse:
 
Bolig- og erhvervsinstallationer
 


 
Bestanddele:
  • Kamstrup MULTICAL®603/803 energimåler
  • Ekstra Kamstrup ULTRAFLOW® flowmåler
  • KMP-F kontrolboks
  • Afspærringsventiler
  • Kontraventil for returløb
  • MULTICAL® indbygningsmodul m. datasnit
Ill.: system KMP-F2,5
 
 
spacer

Overvågningsfunktioner

Læk Volumen:
Dersom volumenflowdifferens i to successive måleperioder á max 210 sek overstiger den indstillede tærskel meldes lækalarm for volumenflowdifferens.

ALOHA®:
Den patenterede ALOHA® mekanisme tillader luftlommer at passere gennem flowmålerne uden at dette resulterer i falske alarmer, og uden negativ indflydelse på anlæggets følsomhed.
System KMP-F yder således optimal driftsikkerhed.

Sivning: (OptiTight®)
Den patenterede OptiTight® mekanisme udfører en eller flere gange daglig gennem individuel styring af afspærringsventilerne en kontrol af installationens tæthed, hvorved selv ganske små sivninger opdages. Ved konstateret udsivning gives alarm og installationen afspærres.

Systemfejl:
Når en ventil er lukket -  i.f.m. tæthedskontrol eller alarm -  kontrollerer systemet at denne kan lukke tæt. Hvis en komponent fejler afgives systemfejl alarm.
Såfremt en intern forsyningsspænding svigter afgives systemfejl alarm. Funktionsfejl der rapporteres fra Kamstrup MULTICAL® afstedkommer systemfejl alarm.
Systemfejl giver ikke anledning til afspærring.

Alarmfunktioner

Ved lækfejl vil system KMP-F afspærre installationen, give synlig og hørbar alarm og aktivere alarmrelæet.
Systemfejl meldes via alarmrelæ samt synligt og hørbart hvis muligt. Ventilfejl meldes synligt.
Lækalarmmelding fra KMP-F kan aflæses via alle kommunikationsmoduler i INFO kode fra MULTICAL® 801 s/w rev. D1 eller nyere, samt via M-bus, LON og GSM/GPRS moduler i info bits fra MULTICAL® 603 og 803.

Specifikationer

Kontrol- og betjeningsorganer:
Status-, data- og alarmindikatorer, lydgiver.
Tast for lyd- og alarmafstilling. To digitale styreindgange.

Lækovervågning Volumen:
Måleperiode 210 sek.; afkortes ved overskridelse af tærskel; alarm ved gentagen overskridelse.
Tærskel stilbar 0.5-1-2-5%qp + 1-2-5-10%qact.

OptiTight®:
Afvikling: 0-4x/døgn, eller efter styresignal.
Start kl. 02:00 + 24 / 2*12 / 3*8 el. 4*6 timer.
Tærskel 20-40-60-80%qp, varighed 5-10-20-40m.

Nettilslutning:
230V 50Hz L/N/PE gennem nøgleafbryder.
Effektforbrug max 20W.

 

Optioner

Væskefølertilslutning: (Opt. V)
for to væskefølere type LS-X til punktsikring af følsomme områder med valgfri afspærring.

SMS-alarm:
Tilsluttes KMP-F alarmudgang og sender SMS til et eller flere mobilnumre.

Udeføler:
Fravælger OptiTight® tæthedskontrol i koldt vejr, beskytter ikke-frostsikrede varmeflader.

Tømningsventil:
Anvendes i kritiske applikationer til tømning af fjernvarmeinstallation ved lækalarm.

Drifttrykovervågning: (Opt. P)
Installation afspærres ved lavt fjernvarmetryk. Mindsker medietab og genstartsvanskeligheder.

mere

Retningslinier for udførelse af VVS-installation

Bemærkninger til fjernvarme dimensionering

FAQ for system KMP-F

VVS- og EAN/UPC bestillingsnumre her

Download System KMP-F datablad i pdf-format

spacer