Et sprængt fjernvarmerør fik store konsekvenser

En kommune i nordsjælland sparer mange penge ved at gå over til risikostyring. Formålet er at reducere antallet af skader og følgevirkninger, bl.a. ved at montere elektronik i institutionernes fjernvarme- og brugsvandsanlæg.

I vinteren 2006 sprang der et fjernvarmerør på daginstitutionen Klostervang i Hillerød Kommune. Det var weekend og skaderne, der løb op i ca. 700.000 kroner, skabte også en del vanskeligheder for personalet og børnene, bl.a. måtte de flytte til en anden institution i de tre måneder, det varede at få lokalerne renoveret.

Senere har der været flere mindre skader, men allerede efter den store skade i Klostervang trådte sikringskoordinator Henrik Tøffner-Clausen i karakter.

Sikringskoordinator Henrik Tøffner-Clausen ved LMI læksikring på Klostervang
I Hillerød Kommune kommer der efterhånden læksikringsanlæg i flere af institutionernes fjernvarme- og brugsvandsinstallationer.
- Det sænker risikoen for vandskader ganske betydeligt, siger sikringskoordinator Henrik Tøffner-Clausen. Foto: Jørgen Jensen.
- Skaden var så stor, og personalet så hårdt ramt, at jeg ikke kunne se dem i øjnene fremover. Med hjælp fra et uvildigt konsulentfirma gennemførte vi en risikovurdering, og fandt frem til, at det ville være en rigtig god idé fremover at sikre institutionens fjernvarmeanlæg med et elektronisk læksikringsanlæg, forklarer Henrik Tøffner-Clausen.

Det sprængte rør blev startskuddet til en større forebyggelsesindsats over hele kommunen.

- Vi kom hurtigt frem til de mest almindelige former for vandskader: Udstrømning af skoldhedt fjernvarmevand, brugsvand og indtrængning af regnvand eller grundvand. Vi søgte på nettet og fandt at et større SRO-anlæg godt kunne løse problemet, men det var slet ikke relevant pga. kompleksiteten.

En elektronisk løsning
Rådgiveren foreslog en mindre men absolut økonomisk forsvarlig løsning på problemet. En elektronisk læksikring fra firmaet DanTaet i Odense. Den består af en styreboks og tre ventiler, der kan sikre imod skader fra evt. lækager og udsivninger i såvel fjernvarme- som brugsvandsinstallationen. Princippet er at elektronikken overvåger vandstrømmen gennem fjernvarmeinstallationen og forbruget i brugsvandsinstallationen.

I fjernvarmeanlægget skal vandmængden i frem- og returløbet altid være den samme, hvis ikke er der en lækage. Og den registreres omgående af DanTaet elektronikken, der straks lukker for motorventilerne i frem- og returløbene og melder alarm.

- I brugsvandsinstallationen har vi sat styreboksen til at lukke for vandet, hvis der løber mere end 500 liter igennem i løbet af én aftapning. Og når institutionen er forladt, må der ikke løbe mere end 20 liter ud i én aftapning, forklarer Henrik Tøffner-Clausen.

Løbende toiletter
Efterfølgende er 17 daginstitutioner og to klubber i kommunen udstyret med DanTaets læksikringsanlæg, og går det som Henrik Tøffner-Clausen vil, standser det ikke med det.

- Mit primære mål er at få medarbejderne alle steder til for det første at acceptere at der sidder et læksikringsanlæg i installationen, og for det andet at lære at betjene det og sørge for vedligeholdelsen.

Betjeningen går bl.a. på at medarbejderne accepterer grønne regnskaber og forstår, at det koster penge, når toiletter løber. DanTaets anlæg lan let sættes op til at give alarm når toiletter løber, men det kan ikke specifikt fortælle hvilket. At der er et utilsigtet vandforbrug er alt andet lige det vigtigste.

Mere tryg med DanTaet
DanTaets læksikringsanlæg er efterfølgende blevet en brik i kommunens samlede risikostyringsindsats, der omfatter hærværk, indbrud, tyveri, el-skade, vand- og brandskade. Indsatsen har betydet at der generelt er mere fokus på at afdække stort set alle risici, analysere alle skader og tage forholdsregler for at reducere risikoen.

Samtidigt forhandler man i Hillerød Kommune med forsikringsselskaberne, så præmiebetalingen bliver mindre, når der er forebygget.

- Forsikringsselskaberne vil godt reducere præmien, hvis vi forebygger skader. Så ved at installere DanTaet anlæg forventer vi at kunne spare en god klat penge på præmierne - og besparelsen vil vi gerne investere i yderligere forebyggelse. Samtidig opnår vi, at personalet i institutionerne bliver mere trygge i det daglige, understreger Henrik Tøffner-Clausen.

 
Tæt samarbejde med leverandører

DanTaet system LMI-C
Her er alle komponenterne i læksikringsanlægget, som fremover sikrer Hillerød Kommune mod tab på grund af udstrømmende vand. Anlægget er et DanTaet LMI-C læksikringsanlæg. Fabriksfoto.

 

Hillerød Kommunes sikringskoordinator er glad for, at byrådet har vedtaget en politik omkring sikringen af kommunens institutioner. Det betyder, at der er et budget at gøre godt med samt at der er indgået samarbejdsaftaler med eksterne leverandører. Det var en af grundene til at produktchef Tage Laurup fra DanTaet kom ind i billedet.

 

Efter omkring tyve år med læksikringsanlæg til erhverv og industri har Odense-firmaet videreudviklet programmet. Nu er der også anlæg til mindre institutioner.

 

- I Hillerød arbejder vi primært med vort program til mindre institutioner, og det er også sådan et anlæg, der blev installeret i Klostervang institutionen, fortæller Tage Laurup.

 

DanTaet er nu blevet en foretrukket samarbejdspartner i Hillerød Kommune og en partner, som Henrik Tøffner-Clausen hyppigt trækker på. Projektet omkring risikostyring/forsikring kører videre.

- Typisk er det sådan, at når man sætter fokus på en enkelt ting, popper der efterfølgende nye ting op. Det ultimative er at fjerne enhver form for risiko og dermed undgå alle skaderne, men det kan jo ikke lade sig gøre i praksis. Indtil videre går vi noget ved de steder, hvor risikoen er størst, og det gælder også fjernvarme- og brugsvandsinstallationerne, slutter Henrik Tøffner-Clausen.

spacer