26 års erfaring med læksikring af H.C. Andersens Hus


- banede vejen for læksikring af helt ny museumsbygning i Odense

Af Beth Werner, journalist


Lur mig, om ikke en af vores mest berømte danskere, herhjemme som i udlandet, ville have forfattet et lille eventyr om de to plasticbokse spækket med elektronik, der sidder på væggen i et lille smalt og meget lavloftet kælderrum under hans hus - H.C. Andersens Hus i hjertet af Odense.

Læksikringsanlæggene fra DanTaet blev nemlig starten på, også en slags eventyr, der som H.C. Andersens nåede langt ud over Danmarks grænser.

Tilbage til kælderen. Stig Nørgaard Olsen, tilsynsførende i Teknik, Odense Bys Museer er imponeret over holdbarheden og driftssikkerheden i de to anlæg til henholdsvis fjernvarme og brugsvand.
- Bevidstheden om, at eventuelle lækager i vand- eller varmesystemet aldrig vil udløse katastrofer med ødelæggelse af uerstattelig kultutrarv, men højst give nogle centimeter vand i kælderen, har jeg det rigtig godt med, fortæller Stig Nørgaard Olsen, der har været ansat i Teknik i 20 år.

Møntergården
Få skridt fra H.C. Andersens Hus og med adgang fra Møntestræde, Odenses ældste gade fra 1600-tallet, ligger det kulturhistoriske museum Møntergårdens helt nye udstillingsbygning, indviet for få uger siden.

Stig Nørgaard Olsen åbner døren til bygningens teknikrum. Et stort og højloftet rum, hvor man ikke behøver at gå i knæ og krumme ryggen for at bevæge sig rundt.

H.C.Andersens Hus, Odense
Der var engang...for 26 år siden, hvor det verdensberømte hus i Odense var totalt ubeskyttet mod skader efter sprængte vand- og varmerør.
Han peger på de to anlæg, der sikrer mod lækager i fjernvarme- og brugsvandssystemerne og siger:

- Læksikring af bygningens i alt 2400 kvadratmeter blev tænkt ind meget tidligt i projekteringen. For selvfølgelig bygger man ikke en ny udstillingsbygning uden at sørge for at sikre de uerstattelige genstande i udstillingen.

Automatisk indkøring
Møntergården huser udover udstillinger også bevaringsafdelinger, en af dem er Skomagerhuset, hvor Teknik bor på anden sal.
Stig Nørgaard Olsen fører an, op og ned ad trapper, gennem labyrinter af rum i det gamle hus for til sidst at stå foran det senest installerede læksikringsanlæg i teknikrummet.
Selvfølgelig bygger man ikke en ny udstillingsbygning uden at sørge for at sikre de uerstattelige genstande...

Stig Nørgaard Olsen tilføjer, at med til billedet hører også de rigtig gode erfaringer, som Odense Bys Museer har haft med læksikringsanlæggene fra DanTaet gennem de sidste 26 år. - Det er så nyt, at systemet stadig er under indkøring. Det er en vigtig proces, for bliver anlægget ikke indstillet efter de rette parametre, betyder det unødvendige falske alarmer, forklarer Stig Nørgaard Olsen.

November 2013

 


Anlægget i Skomagerhuset er for øvrigt og i lighed med flere af Møntergårdens andre anlæg opkoblet til en automatisk indbrudsalarm.

Nyborgladen
Fra Skomagerhuset går turen videre til næste museumsbygning - Nyborgladen - en bagbygning til en nyborgensisk købmandsgård fra midten af 1700-tallet. Laden blev dog flyttet til Museet i Odense engang i 1950-erne. For øvrigt en bygning, som Morten Koch for mange år siden havde sin daglige gang i som købmandslærling i Nyborg.

Nyborgladen fik installeret læksikring af fjernvarmesystemet i 2004 samt en skybrudsalarm. Sidstnævnte består af en alarmkontrolboks og en væskeføler. Føleren er anbragt på ladens gulv, og reagerer på indtrængning af selv meget små mængder vand.

- Det har vi heldigvis ikke oplevet, men kommer der et skybrud en dag, er det betryggende at blive varskoet via alarm inden vandet står halve eller hele meter op ad væggene, forklarer Stig Nørgaard Olsen.

Holdbarhed og drift i top
DanTaet giver to års fri service og fem års garanti på deres nye anlæg.

Stig Nørgaard Olsen regner dog ikke med at komme til at trække hverken på servicen eller garantien. Bemærkningen ledsages af et glimt i øjet og ordene:
- Vores mangeårige erfaringer med DanTaet anlæggene viser jo, at de holder og kører som de skal, år efter år.

Stig Nørgaard Olsen
Selvfølgelig skal der installeres læksikring i alt nybyggeri,
det er lige så selvfølgeligt som at trække varme-  og vandrør,
- understreger Stig Nørgaard Olsen, tilsynsførende i Teknik, Odense Bys Museer.

YDERLIGERE OPLYSNINGER HOS:

Stig Nørgaard Olsen,
tilsynsførende, Teknik,
Odense Bys Museer.
Tlf. 6551 4676,
e-mail: sno@odense.dk

Tage Laurup,
salgsdirektør, DanTaet a/s.
Tlf. 6317 4500,
e-mail: dantaet@dantaet.dk