logo

Dimensionering af fjernvarmesystemer

Designmål:

DanTaet dimensionerer læksikringsanlæg til fjernvarmeinstallationer ud fra Qmax (spidsflow på årets koldeste dag) efter følgende kriterier:

  • Levetid: Ingen komponent må være overbelastet ved Qmax
  • Komfort: Systemets samlede trykfald må højst udgøre 1mVs (10kPa)

Ud fra disse kriterier bliver den maksimale belastning af de forskellige typer sikringsanlæg ved ΔT=30°C som følger:

Mekaniske målere Ultralydsmålere
Dim. qp m³/h System Max kW  Max Q m³/h System Max kW  Max Q m³/h Last % Cutoff l/h
½" 1,5 FB 20 0,57 FBU 28 0,8 53 3
¾" 2,5 FX 35 1,00 FXU 50 1,43 57 5
¾" 2,5 WLP-2-F2,5 35 1,00 KMP-F2,5-M2 50 1,43 57 5
1" 3,5 WLP-2-F3,5 50 1,43 KMP-F3,5-M2 81 2,32 66 7
1¼" 6 WLP-2-F6 88 2,52 KMP-F6-M2 97 2,78 46 12
1½" 10 WLP-2-F10 142 4,07 KMP-F10-M2 225 6,45 65 20
DN50/2" 15 WLP-2-F15 213 6,10 KMP-F15-M2 267 7,65 51 30
DN65 25 WLP-2-F25 525 15,1 KMP-F25-M2 560 16,1 64 50
DN80 40 WLP-2-F40 770 22,1 KMP-F40-M2 970 27,8 70 80
DN100 60 WLP-2-F60 1215 34,8 KMP-F60-M2 1860 53,3 89 120
DN100 100 Kun som -M1, ringere cutoff --> KMP-F100-M2 1860 53,3 53 200
DN150 150 WLP-2-F150 2810 80,5 KMP-F150-M2 5740 165 110 300
DN150 250 Kun som -M1, ringere cutoff --> KMP-F250-M2 5740 165 66 500
DN150 400 Kan benyttes om ønsket/muligt --> KMP-F400.a-M2 7150 205 51 800
DN200 400 Standard F400/DN200 system --> KMP-F400-M2 12800 367 92 800
DN200 600 Kun som -M1, ringere cutoff --> KMP-F600.a-M2 12800 367 61 1200
DN250 400 Benyttes hvor cutoff er kritisk --> KMP-F400.b-M2 19000 545 136 800
DN250 600 Standard F600/DN250 system --> KMP-F600-M2 19000 545 91 1200
DN250 1000 Benyttes kun hvor rør er DN250--> KMP-F1000lc-M2 22300 639 64 2000
DN250/DN300 1000 Standard F1000 system --> KMP-F1000-M2 30700 880 88 2000

 

KMP-F: brug af eksisterende måler

Hvor varmeværket har opsat en Kamstrup energimåler MULTICAL®601/602 eller MULTICAL®801 kan denne såfremt værket giver tilladelse muligvis indgå som en del af læksikringssystemet (KMP-Fxx-M1).

Tabellen anfører ultralydsmålernes last i procent af qp ved maksimal ydelse. Dersom en bestående energimålers flowdel med en given DN og qp er udlagt således at den belastes som en tilsvarende måler i skemaet - eller lavere - kan den i hensende til trykfald umiddelbart indgå i et læksikringssystem.

Såfremt energimålerens flowdel ved Qmax belastes til en større andel af qp og denne alligevel anvendes som komponent i et KMP-F system påhviler det rådgiver, beregner eller forsyningsselskab at eftervise at installationens varmebehov kan dækkes på årets koldeste dag under de da herskende driftsbetingelser.

Bemærk at forsyningsselskaberne oplyser differenstryk i gaden eller eventuelt i stikledning (altså udenfor afregningsmåleren), og at trykfaldet i energimålerens flowdel(e) - såfremt denne anvendes - skal henregnes til læksikringen.

Hvor anvendelse af energimåleren ikke er mulig dimensioneres læksikringen alene i henhold til designmål (KMP-Fxx-M2). I grelle tilfælde kan et system efter DanTaets designmål blive flere dimensioner større end energimåleren.

Hvor forsyningsselskabet har opsat en energimåler med en ekstra flowdel benyttes læksikring type KMP-Fxx-M0. Det kontrolleres, hvorledes de to flowdele belastes ved Qmax - dersom belastningen overstiger 40-55% udlægges læksikringen 1-2 dimensioner større end målerne, således målernes trykfaldsbidrag bliver dominant, hvorved ansvaret for eventuelle komfortproblemer entydigt påhviler forsyningsselskabet. Dette tiltag har ingen negativ indvirkning på læksikringens følsomhed, idet denne grundlæggende bestemmes af MULTICAL® regneværket.