Dimensionering af fjernvarmesystemer

Designmål:

DanTaet dimensionerer læksikringsanlæg til fjernvarmeinstallationer ud fra Qmax (spidsflow på årets koldeste dag) efter følgende kriterier:

  • Levetid: Ingen komponent må være overbelastet ved Qmax
  • Komfort: Systemets samlede trykfald må højst udgøre 1mVs (10kPa)

Ud fra disse kriterier bliver den maksimale belastning af de forskellige typer sikringsanlæg ved ΔT=30°C som følger:

Mekaniske målere Ultralydsmålere
Dim. System Max kW  Max Q m³/h System Max kW  Max Q m³/h
½" FB 20 0,57 FBU 28 0,80
¾" FX 35 1,00 FXU 50 1,43
¾" WLP-2-F2,5 35 1,00 KMP-F2,5-M2 50 1,43
1" WLP-2-F3,5 50 1,43 KMP-F3,5-M2 81 2,32
1¼" WLP-2-F6 88 2,52 KMP-F6-M2 97 2,78
1½" WLP-2-F10 142 4,07 KMP-F10-M2 225 6,45
2"/DN50 WLP-2-F15 213 6,10 KMP-F15-M2 267 7,65
DN65 WLP-2-F25 525 15,1 KMP-F25-M2 560 16,1
DN80 WLP-2-F40 770 22,1 KMP-F40-M2 970 27,8
DN100 WLP-2-F60 1215 34,8 KMP-F60-M2 1860 53,3
DN150 WLP-2-F150 2810 80,5 KMP-F150-M2 5740 165

 

KMP-F: brug af eksisterende måler

Hvor varmeværket har opsat en Kamstrup energimåler MULTICAL®601/602 eller MULTICAL®801 kan denne såfremt værket giver tilladelse muligvis indgå som en del af læksikringssystemet (KMP-Fxx-M1).

Som det fremgår af ovenstående tabel betyder Dantaets designmål at flowmålerne i sikringssystemet ved Qmax belastes mellem ca. 40% (små anlæg) og 55% (store anlæg) af målerens qp. Dersom energimåleren er dimensioneret således at dette ligeledes er tilfældet for dennes flowdel kan den umiddelbart anvendes.

Såfremt energimålerens flowdel ved Qmax belastes til en større andel af qp og denne alligevel anvendes som komponent i et KMP-F system påhviler det rådgiver, beregner eller forsyningsselskab at eftervise at installationens varmebehov kan dækkes på årets koldeste dag under de da herskende driftsbetingelser.

Bemærk at forsyningsselskaberne oplyser differenstryk i gaden eller eventuelt i stikledning (altså udenfor afregningsmåleren), og at trykfaldet i energimålerens flowdel(e) - såfremt denne anvendes - skal henregnes til læksikringen.

Hvor anvendelse af energimåleren ikke er mulig dimensioneres læksikringen alene i henhold til designmål (KMP-Fxx-M2). I grelle tilfælde kan et system efter DanTaets designmål blive flere dimensioner større end energimåleren.

Hvor forsyningsselskabet har opsat en energimåler med en ekstra flowdel benyttes læksikring type KMP-Fxx-M0. Det kontrolleres, hvorledes de to flowdele belastes ved Qmax - dersom belastningen overstiger 40-55% udlægges læksikringen 1-2 dimensioner større end målerne, således målernes trykfaldsbidrag bliver dominant, hvorved ansvaret for eventuelle komfortproblemer entydigt påhviler forsyningsselskabet. Dette tiltag har ingen negativ indvirkning på læksikringens følsomhed, idet denne grundlæggende bestemmes af MULTICAL® regneværket.

logo