Den nat glemmer jeg aldrig

En aften sprang et vandrør hos en fynsk svineproducent. Stalden blev oversvømmet og masser af smågrise druknede. Nu er installationen sikret med en elektronisk læksikring

En aften for knap to år siden fik en fynsk svineproducent sig noget af en overraskelse

- Stalden flød med vand, da jeg klokken elleve om aftenen gik derind for at sige godnat til grisene. Så snart jeg åbnede døren, hørte jeg, at vandmåleren piskede rundt, og på det tidspunkt var gyllekummerne for længst fyldt op. Vandet stod op i farestierne i en højde af 20 cm over spalten, fortæller Carsten Flædekær ved Ebberup.

Søerne tog umiddelbart ingen skade, men det gik hårdt ud over smågrisene.

Carsten Flædekær glemmer aldrig den efterårsnat. Han løb alt hvad remmer og tøj kunne bære for at lukke for hovedhanen, og derefter startede han gyllepumpen. Vandet forsvandt hurtigt, og så gik det meste af natten med at tænde for varmelamperne og strø savsmuld og kartoffelmel ud på gulvet. Men skaderne var til at få øje på. Søerne havde ikke lidt skade, men omkring 50 smågrise var druknet - og dertil kom alle følgevirkningerne i form af mindre tilvækst i tiden umiddelbart efter.

- Da vi skulle sælge grisene fra den oversvømmede stald, vejede de kun 23 kg mod de sædvanlige 30 kg, og det skyldes alene oversvømmelsen. Grisene var også blevet noget mere langhårede end sædvanligt.
 

Pengene er givet godt ud

Synet af vandmasserne og døde smågrise ønsker Carsten Flædekær ikke at opleve en gang til. Så nu har han investeret i et DanTaet læksikringsanlæg, som er monteret i vandledningen direkte ved indgangen fra vandværket. Men udover at læksikringsanlægget sikrer mod oversvømmelser og flere døde grise, bruger Carsten Flædekær det også som en rettesnor for, hvor meget vand grisene drikker.

Svinefarmer ved sit læksikringsanlæg
- Jeg kan slet ikke undvære den form for sikkerhed, DanTaet læksikringsanlægget giver mig, siger Carsten Flædekær. Her er han fotograferet i teknikrummet, hvor anlægget er monteret. Styreboksen på fotoet er forbundet med ledninger til vandmåler og motorventil.
- På styreboxens display kan jeg præcist se, hvor meget vand der bruges time for time.
Når jeg åbner døren ind til teknikrummet, kigger jeg altid på displayet for at se vandforbruget - det er bare blevet en vane.
Forbruget ligger typisk på en kubikmeter per time om dagen og ca. en tiendedel kubikmeter om natten, men når vi fodrer ryger det op på tre kubikmeter, forklarer Carsten Flædekær.

Han gør samtidigt opmærksom på, at DanTaet læksikringsanlægget ikke umiddelbart kan sammenlignes med de specielle anlæg, der måler vandforbruget i klimastalden.

- På disse kan du tydeligt se, at en diarré er på vej, for så begynder grisene at drikke mere vand. Men sådanne anlæg har jeg ikke - jeg investerede i DanTaet læksikring, fordi jeg ville sikre mig imod, at jeg en anden gang kommer ud i stalden og finder døde grise flyde rundt i vand - samtidigt med at alle søerne står op. De penge, som læksikringen koster, er givet godt ud, siger Carsten Flædekær.
 

Anbefaler at læksikre

Den fynske svineproducent får stadig kuldegysninger over at tænke på, at hvis han ikke var kommet ned i stalden for at sige godnat, ville alle fire hundrede smågrise i farestalden være gået til. Årsagen til uheldet var, at et vandrør var sprunget, oven i købet i den nyeste stald fra 1996. Hvorfor ved Carsten Flædekær ikke, men for at være ekstra sikker, har han udskiftet samme slags rør i den gamle stald med nye.

- Jeg anbefaler tit mine kolleger, at de sparer sammen til et læksikringsanlæg. Udover at det omgående lukker for vandet ved for stort forbrug, får man en fin fornemmelse af det daglige vandforbrug i staldene ved at kigge på displayet.

DanTaet anlægget består af tre dele, en styreboks, en vandmåler og en motorventil. Vandmåleren forbindes med styreboksen gennem et kabel. Et andet kabel til motorventilen er normalt strømløst, men bliver strømførende i samme øjeblik vandforbruget overskrider den indstillede værdi. Så lukker ventilen og alarmen går.

Carsten Flædekær lægger vægt på den ekstra tryghed i læksikringsanlægget, og at det bare kører af sig selv.

spacer