Vigtig information til WLP-1 brugere

spacer
WLP-1 systemmanualer (dok.nr 403129) publiceret forinden d. 2. september 2005 indeholder en fejlagtig beskrivelse af alarmrelæudgangenes funktion.
Et rettelsesblad til disse manualer kan hentes her.

Dokumentationsfejlen har betydning for systemer, der anvender alarmrelæudgangene til fjernmelding, f.eks. via CTS. Systemer koblet i henhold til oprindelig beskrivelse benytter således ikke den egentlige lækagealarmudgang, men derimod lækagevarslingsudgangen. Dette kan afstedkomme følgende fænomener:

  • Nogle alarmer, der optræder på CTS genfindes ikke ved WLP-1's frontpanel
  • Alarmsignal til CTS kan forsvinde uden betjening af WLP-1

Begge fænomener skyldes at lækagevarsling normalt er forbigående fordi varslingen ophører når overvågede værdier atter falder under en indstillet brøkdel af alarmgrænsen (f.eks. også ved afspærring af installationen i forbindelse med alarm).

Et egentligt lækagealarmsignal skal udtages ved J40, mens lækagevarsling udtages ved J39. Eftersom forbindelsen er udført med stikbare klemmer er det nemt at koble alarmkablet om til en anden udgang.

Serviceafdelingen vil løbende tilse at vore registrerede WLP-1 kunder får opdateret brugermanualen, og at et evt. alarmkabel er tilsluttet den relevante udgang. Kunder, der er usikre på, hvorvidt deres DanTaet system er registreret kan registrere online her.

spacer