DanTaet System CSLP

Overvågning
Der overvåges døgnet rundt for udsivning fra vandinstallationen. Alarm meldes på et bestemt klokkeslet, f.eks. kl. 10:00 formiddag; sivningskontrol foretages valgfrit på ugens dage.

Afhængigt af bemandingen overvåges for konstans, middelflow, spidsflow og aftapning. Alarm gives når den relevante grænse overskrides.

Betjening
Styreskabets front er forsynet med tast for alarm kvittering/genstart [START] samt med nøgleomskifter for indstilling til bemandet/ubemandet byggeplads [DUTY ON/OFF].
Styreskabet er øverst forsynet med en orangegul lampe, der blinker ved alarmgivning.
Installation
Styreskabet forsynes med 230Vac 50Hz L-N-PE max 50VA som tilsluttes klemmer på skabets bundplade. Net-, måler- og ventilkabel føres gennem tætningsblokken i skabets bund. Ved korrekt montage opnås tæthed IP65.
Dimensioner
Målere og ventiler til system CSLP leveres i alle dimensioner fra ¾" til DN100.
Der skal normalt vælges samme dimension som rørføringen umiddelbart efter måleren for at undgå overbelastning af denne.

spacer

systemdiagram CSLP
1: Kontrolboks    2: Flowmåler    3: Motorventil

System Nom. last m³/h Måler dim. Ventil dim.
CSLP-2.5 2.5 ¾" x 220/315 ¾" x 75
CSLP-3.5 3.5 1" x 260/375 1" x 90
CSLP-6 6 1¼" x 260/375 1¼" x 95
CSLP-10 10 1½" x 300/440 1½" x 100
CSLP-15 15 2" x 300/460 2" x 120
CSLP-20 20 DN50 x 270 DN50 x 43
CSLP-40 40 DN65 x 300 DN65 x 46
CSLP-55 55 DN80 x 300 DN80 x 46
CSLP-90 90 DN100 x 300 DN100 x 46

spacer

DanTaet a/s
Højmevej 36-38
DK-5250 Odense SV
Denmark
Ph.: +45 63 17 45 00
Fax: +45 63 17 45 02
e-mail: dantaet@dantaet.dk
web: http://www.dantaet.dk/
dantaet logo
spacer
Side 1
CSLP datablad