DanTaet System CSLP
Overvågning
Der overvåges døgnet rundt for udsivning fra vandinstallationen. Alarm meldes på et bestemt klokkeslet, f.eks. kl. 10:00 formiddag; sivningskontrol foretages valgfrit på ugens dage.

I afhængighed af bemandingen overvåges for konstans, middelflow, spidsflow og aftapning. Alarm gives idet den relevante grænse overskrides.

Betjening
Styreskabets front er forsynet med tast for alarm kvittering/genstart [START] samt med nøgleomskifter for indstilling til bemandet/ubemandet byggeplads [DUTY ON/OFF].
Styreskabet er øverst forsynet med en orangegul lampe, der blinker ved alarmgivning.
Installation
Styreskabet forsynes med 230Vac 50Hz L-N-PE max 50VA som tilsluttes klemmer på skabets bundplade. Net-, måler- og ventilkabel føres gennem tætningsblokken i skabets bund, hvorefter denne fastspændes behørigt. Ved korrekt montage opnås tæthed IP65.
Dimensioner
Målere og ventiler til system CSLP leveres i alle dimensioner fra ¾" til DN100.
Der skal normalt vælges samme dimension som rørføringen umiddelbart efter måleren for at undgå overbelastning af denne.
åbent CSLP kontrolskab
System Nom. last m³/h Måler dim. Ventil dim.
CSLP-2.5 2.5 ¾" x 220/315 ¾" x 75
CSLP-3.5 3.5 1" x 260/375 1" x 90
CSLP-6 6 1¼" x 260/375 1¼" x 95
CSLP-10 10 1½" x 300/440 1½" x 100
CSLP-15 15 2" x 300/460 2" x 120
CSLP-20 20 DN50 x 270 DN50 x 43
CSLP-40 40 DN65 x 300 DN65 x 46
CSLP-55 55 DN80 x 300 DN80 x 46
CSLP-90 90 DN100 x 300 DN100 x 46

spacer

DanTaet a/s
Højmevej 36-38
DK-5250 Odense SV
Denmark
Ph.: +45 63 17 45 00
Fax: +45 63 17 45 01
e-mail: dantaet@dantaet.dk
web: http://www.dantaet.dk/
dantaet logo