Byggeplads læksikring

System CSLP

system CSLP Ill.: system CSLP styreskab
 Egenskaber
  • Vejrbestandig udførelse
  • Enkel betjening
  • Alarmgivning i arbejdstid
  • Afspærring udenfor arbejdstid
  • SMS-besked ved alarm
  • DanTaet fjernsupport
åbent CSLP kontrolskab
Kontrol over vandforbruget

Med DanTaet læksikring system CSLP overvåges byggepladsens vandforbrug døgnet rundt, således risikoen for fordyrende og forsinkende vandskader minimeres, og således unødigt vandspild undgås.

System CSLP installeres på byggepladsen, når denne åbnes. Systemets måler og ventil (som dimensioneres til hvert enkelt byggeprojekt) installeres i brønd eller frostfrit over jord, og forbindes til styreskabet, som opstilles i nærheden hvor der er dækning på mobiltelenettet, og hvorfra systemets alarmblink vil være iøjnefaldende. Efter tilslutning af driftspænding og et opkald til DanTaet vil systemet være driftklart.

System CSLP overvåger og reagerer afhængigt af, hvorvidt byggepladsen er bemandet eller ej. Ved bemanding tillades et højere forbrug, og systemet foretager alene alarmgivning uden afspærring ved overskridelse af en alarmgrænse. Ved ubemandet byggeplads tillades kun beskedent forbrug, og vandinstallationen afspærres ved overskridelse af en alarmgrænse. Det er valgfrit, hvorvidt systemet skal sende SMS-besked når byggepladsen er ubemandet.

Systemet er overordentlig fleksibelt og kan tilpasses de fleste krav og ønsker. Der kræves ingen særlige færdigheder af operatøren, idet systemet sælges med DanTaet fjernsupport, således alle indstillinger, tilpasninger og justeringer foretages af DanTaet via telenettet efter kundeønske.

Måler og ventil kan om ønsket efter byggeriets ophør anvendes i ejendommens eget læksikringssystem.

Der ydes forsikringsrabat ved læksikring af byggepladsen; nærmere oplysning ved det enkelte forsikringsselskab.

spacer
mere
CSLP datablad