Luftbefugtning læksikring

System 195100

system 195100

Anvendelse:

Luftbefugtningssystemer med op til 8 befugterstationer i følsomme områder.
Bestanddele:
  • Fremløbsflowmåler
  • GIFM overvågningscomputer
  • Afspærringsventil
  • Betjener op til 8 befugtere
    (hver med vandindtagskapacitet
    op til 325 l/h.)
spacer

Overvågningsfunktioner:

Lækage:
Tilgangsvandstrøm og befugteres indtagsstatus overvåges kontinuerligt. På basis af hver enkelt befugterstations indtagskapacitet beregnes forventet flow; dersom det faktiske flow overskrider dette gives alarm og vandtilgangen afspærres.

System fejl:
Der overvåges kontinuerligt for måler- og forsyningsfejl.

Alarmfunktioner:
Ved alarm lukkes afspærringsventil. Alarm indikeres på forpladen, ligesom fejltype og fejltidspunkt vises i display. Fjernalarmudgange og lydgiver kan konfigureres valgfrit til aktivering/ingen aktivering for hver fejltype. Fejlkriterium er stilbart.

CTS-tilslutning:
Systemet er forsynet med udgang for repetition af målerimpulser for CTS-anlæg.

Ventil:
Anlægget leveres med magnetventil for afspærring. Denne kan mod en merpris leveres i kunststofudførelse for særligt aggressive medier.

Systemdiagram 195100

Registrering:
Systemet indeholder metriske total- og subtotaltælleværker. I display udlæses 8 cifre; via PC indtil 10 cifre. Opløsning 1 ltr. Dato/tid for subtotalaflæsning/nulstilling registreres automatisk.

Optioner:

Væskefølertilslutning:
Til punktsikring af særligt følsomme områder, eller til sikring imod indtrængning af vand som ikke hidrører fra installationen kan systemet som option via væskealarm L-PS-X tilsluttes et antal væskefølere type LS-X, hvorved flere punkter kan overvåges.
spacer
Anlægstype Kapacitet og trykfald Indbygningsmål
Nom. Kap.
Qn (m³/h)
ΣΔp ved Qn Ækivalent
Kvs (m³/h)
(mvs) (kPa) Flowmåler Motorventil
DT-IH3-V1 Std. 3 8,1 81 3,3 ¾" x 190/230 ¾" x 95
DT-IH3-V1 Agr. 3 6,4 64 3,8 ¾" x 190/230 ¾" x 88

VVS- og EAN/UPC bestillingsnumre her

Download system 195100 datablad i pdf-format

spacer