Bygningskølevand læksikring

System WLP-2-BCW

WLP-2-BCW

Anvendelse

Tostrengs kølevandssystemer i institutioner, erhverv/industri og kontorbygninger.

Bestanddele:
  • WLP-2 computer
  • Magnetisk induktive flowmålere
    til- og afgang
  • Butterflyventiler LUG,
    aktuator m/varmelegeme

Optioner

E: Temperaturtransmittere for
    teknisk energiberegning

V: Væskeføler type LS-X til
    punktsikring (max 6/8)

Overvågningsfunktioner

DanTaet WLP-2-BCW udfører kontinuerlig lækovervågning af kølevandsinstallationen idet tilgangs- og afgangsvandstrøm måles og sammenlignes under hensyntagen til volumen- og målerforskelle. Ved overskridelse af flowdifferensgrænse gives alarm og installationen afspærres.

Særskilt kan installation og komponenter testes under afspærring (OptiTight®).

Systemfejl:
WLP-2-BCW overvåger kontinuerligt for måler- og forsyningsfejl.

Ventiler:
Anlæg (undt. mindste type) er bestykket med butterflyventiler i udførelse LUG. Systemet er forberedt for tømningsventil, der kan leveres på forlangende.

Systemudvidelser

Punktsikring (Opt. V):
WLP-2-BCW kan tilsluttes et antal væskefølere type LS-X til punktsikring af særligt udsatte eller sårbare steder.

Energiberegning (Opt. E):
WLP-2-BCW kan efter tilslutning af to temperaturtransmittere udføre teknisk beregning af energitransporten fra den sikrede bygning.


DanTaet systemerne er beskyttet af patenter, patentsansøgninger og ophavsret i
Danmark og en række lande i og udenfor EU.

Alarmfunktioner

Afspærring:
Ved alarm lukkes afspærringsventil(er).
Alarm indikeres på forpladen, og en detaljeret fejlmeddelelse gives i display.

Alarmudgange:
WLP-2-BCW er bestykket med fire alarmrelæer som valgfrit kan konfigureres til aktivering/ingen aktivering for hver fejltype.

Fjernalarm:
WLP-2-BCW kan leveres med analogt eller GSM/GPRS modem, hvorved der kan foretages telefonopkald til modem eller andet teknisk udstyr, eller sendes SMS-besked ved alarm.
 

Registrering:
WLP-2-BCW logger kontinuerligt hændelser, systemændringer, nøgletal og forbrugskarakteristika som kan aflæses i display og via fjernkommunikation.

CTS-tilslutning:
Systemet er forsynet med udgange til repetition af (skalerede) målerimpulser til CTS-anlæg samt energiimpulser (Opt. E). Ligeledes implementerer systemet en åben kommunikationsprotokol for CTS. Efter udrustning af WLP med et passende kommunikationsinterface kan et CTS-anlæg, der implementerer denne protokol således foretage udlæsning af systemstatus og aktuelle data samt en grad af fjernbetjening af WLP computeren.

Specialudførelser

DanTaet sikringssystemer leveres på forlangende i specialudførelser, f.eks. med adskilt målerhus og display eller korrosionsbestandige ventiler for aggressive medier, eller i andre størrelser end anført nedenfor.

 

Systemdiagram WLP-2-BCW
spacer
Anlægstype Kapacitet Ventil-
tryk
Δp = PN
Indbygningsmål
Min. flow Nom. flow Max. flow
(m³/h)
v/0,03 m/s
(m³/h)
v/2,5 m/s
(m³/h)
v/10 m/s
Flowmåler Motorventil
WLP-2-BCW12-V2 0,14 12 45 10 DN40 x 150 1½" x 120
WLP-2-BCW18-V2 0,22 18 72 10 DN50 x 200 DN50 x 43
WLP-2-BCW30-V2 0,36 30 120 10 DN65 x 280 DN65 x 46
WLP-2-BCW45-V2 0,54 45 180 10 DN80 x 280 DN80 x 46
WLP-2-BCW70-V2 0,84 70 280 10 DN100 x 280 DN100 x 52
WLP-2-BCW110-V2 1,32 110 440 10 DN125 x 400 DN125 x 56
WLP-2-BCW150-V2 1,8 150 630 10 DN150 x 400 DN150 x 56
WLP-2-BCW280-V2 3,36 280 1130 10 DN200 x 400 DN200 x 60

VVS- og EAN/UPC bestillingsnumre her

Uddybende systemdata til kølevand her

Klik her for dimensioneringsskema til kølevand

Download WLP-2-BCW datablad i PDF-format

Download WLP systembeskrivelse i PDF-format

spacer