Brugsvand Læksikring system BBU/BXU
Kamstrup

system BBU/BXU
Anvendelse:

Boliginstallationer
 

Bestanddele:
  • Kamstrup MULTICAL®62 vandmåler
  • BBU/BXU kontrolboks
  • Afspærringsventil
  • Indbygningsmodul m. datasnit
Ill.: system BBU
 
 
spacer

Overvågningsfunktioner

Max.Alarm:
Afgives når en sammenhængende aftapnings volumen overstiger en forvalgt grænse.
En aftapning anses som sammenhængende sålænge det indikerede flow overstiger den valgte Cutoff indstilling.

Sivningsalarm:
Afgives når flowet i installationen i et helt testinterval (normalt 1 døgn) ikke er faldet under en forvalgt grænse.

Systemfejl:
Systemfejl alarm gives når afspærringsventil ikke lukker tæt, når intern forsyningsspænding svigter, når Kamstrup MULTICAL® rapporterer funktionsfejl, og når der i længere tid ikke registreres flow udenfor ferieperioder eller i højforbrugsfase.
Systemfejl giver ikke anledning til afspærring.

Driftmåder:
Der overvåges med forskellig følsomhed for høj- og lavforbrugsfaser. Omskiftning imellem faserne foregår manuelt via Ferietast.
Efter aktivering af 'Fri Aftapning' kan den gældende aftapningsgrænse overskrides uden alarmgivning; tilstanden annulleres automatisk efter udløb af en forvalgt tid, eller derforinden ved gentaget aktivering af tasten.

Alarmfunktioner

Ved lækfejl vil system BBU/BXU afspærre installationen, give synlig og hørbar alarm og aktivere alarmrelæet.
Systemfejl meldes via alarmrelæ samt synligt og hørbart hvis muligt. Ventilfejl meldes synligt.

Specifikationer

Kontrol- og betjeningsorganer:
Status-, data- og alarmindikatorer, lydgiver.
Tast for lyd- og alarmafstilling, manuel ventilstyring, Fri Aftapning og Ferieforvalg.
To fail-safe alarm/signal relæer med potentialfri skiftekontakt

Max.Alarm:
Aftapning stilbar 10-20-50-100-200-500-1000-2000 liter.
Cutoff stilbar 10-20-50-100-200-500-1000-2000 l/h.

Sivningsalarm:
Ro-periode stilbar 10-20-50-100-200-500-1000-2000 sek.
Tolerance stilbar 1-2-5-10-20-50-100-200 impulser

Ventiltæthedskontrol:
Afvikling: 1x/døgn.

Nettilslutning:
230V 50Hz L/N/PE gennem nøgleafbryder.
Effektforbrug max 20VA.

Optioner

Væskefølertilslutning:
System BBU/BXU kan via interface ILS-C tilkobles indtil to væskefølere type LS-X, således følsomme områder kan punktsikres med valgfri afspærring.

SMS-alarm:
Ved tilslutning af ekstern SMS-alarm til alarmudgangen kan system BBU/BXU sende SMS til et valgt mobilnummer.
mere

Download System BBU/BXU datablad i pdf-format

spacer