Brugsvand Læksikring System BA forts.

Forsyningsfejl:
System BA overvåger netforsyningen samt alle interne spændingsforsyninger. Dersom en af disse fejler afgives Forsyningsfejl alarm. Dette medfører ikke afspærring af installationen.

Alarmfunktioner

System BA (-V3) afspærrer installationen ved lækage og ved målerfejl, afgiver synlig og hørbar alarm og aktiverer et alarmrelæ.
Ved ventilfejl (system -V3) afgives alarm synlig og hørbart og via alarmrelæ. Forsyningsfejl meldes via alarmrelæ, og om muligt også synligt og hørbart.

Afspærringsventiler styres således skoldningsrisiko elimineres.

To signalrelæer kan individuelt stilles til at reagere ved Lækalarm, Systemalarm, Væskeføler Våd eller Fri Aftapning tilstand.

Specifikationer

Kontrol- og betjeningsorganer:
Lysnet- Flow- Ventil- og Tilstandsindikatorer, lydgiver.
Taster for manuel ventilstyring, kortvarigt fravalg af rørbrudsalarm, ferieforvalg og alarm afstilling.
To digitale indgange med valgfri Afstil/Fri Aftapning henholdsvis Ferie/Afspærring funktioner.
Rørbrudsalarm:
Tilladt enkeltaftapning stilbar 250, 500, 1000 eller 2000 liter.
Andre hermed proportionale værdier på forlangende.
Flowminimum for tapningsafslutning 0.6%Qn.
Ved Ferieforvalg er tilladt enkeltaftapning 20 liter vand uanset indstilling.

Sivningsalarm:
Sivningstolerance ½, 1 or 2 liter på 30 el. 60 min. Observationsinterval 24 timer.

Forbrugsregistrering:
System BA har impulsudgange, der registrerer koldt/varmtvands forbrugs afledt af målersignalerne, eller som afspejler de ubehandlede, skalerede målersignaler.

Nettilslutning:
230V 50Hz L/N/PE gennem nøgleafbryder. Effektforbrug max. 20VA.

Optioner

Væskefølertilslutning:
System BA kan via interface ILS-C tilkobles indtil to væskefølere type LS-X, hvorved særligt følsomme områder kan punktsikres, således at system BA om ønsket kan afspærre brugsvandsinstallationen ved væskealarm (system -V3).

SMS-alarm:
Ved tilslutning af ekstern SMS-alarm til alarmudgangen kan system BA sende en SMS besked til et valgt mobilnummer.
spacer
system diagram BA
  1. Kontrolboks
  2. Afspærringsventil Varmtvand Frem
  3. Flowmåler Varmtvand Frem
  4. Flowmåler Varmtvand Cirkulation
  5. Afspærringsventil Varmtvand Cirkulation
  6. Flowmåler Koldtvand
  7. Afspærringsventil Koldtvand
side 1

Download system BA datablad i pdf-format

spacer