WLP-1 særlige ventilfunktioner

Installationer med slangevindere

I installationer med slangevindere er det i almindelighed ikke tilladt at afspærre vandforsyningen. Hidtil har DanTaet derfor leveret systemer uden afspærringventil i sådanne situationer.

Imidlertid er adskillige brugere ikke tilfredse med blot få en alarm uden afspærring ved lækage, og især ikke om natten, idet dette kræver et øjeblikkeligt tilsyn.

For brugere med AIA og adgangskontrol kan DanTaet nu på WLP-1 systemer tilbyde en løsning med afspærringsventil. Denne styres via signal fra AIA således den tvangsåbnes når indbrudsalarmen deaktiveres, og således afspærring ved alarm tillades når indbrudsalarmen aktiveres.

Denne løsning tilgodeser ønsket om afspærring ved alarm når bygningen er mennesketom, samt kravet om at vandforsyningen til slangevinderne skal være uhindret når der er mennesker tilstede.

Bemærk at anvendelsen af denne løsning ved sikring af en bygning kræver den stedlige beredskabschefs godkendelse i hvert enkelt tilfælde.

 

Skoldningssikring ved sektioneret koldt/varmtvands overvågning

Hvor to kanaler i WLP-1 benyttes til sikring af hhv. koldt- og varmtvandsforsyning er det nu muligt på enkel vis at gøre varmtvandsdelens afspærringsventil til slave af koldtvandsdelens, således den udover at afspærre ved lækage i varmtvandsforsyningen også lukker, når koldtvandsventilen lukker, uanset årsagen hertil. Herved elimineres risikoen for skoldning.