Oplysningsskema for dimensionering
af sikringsanlæg, kølevand


Kontakt informationer:
Installationsadresse:
Kontaktperson:
Telefon:
E-mail:

Bygningens art:
Beboelse Produktion Kontor/adm. Forretning
Lager Andet:

Dimensionering:
Spidsflow: m³/h
Rørdimension: mm
Kølemedie (additiver): Glycol    Andet:
Differenstryk: mVs eller kPa
Temperaturområde: Fremløb: °C
Retur:     °C

Ønsket DanTaet alarmtilslutning:
Eksisterende CTS/BMS, Falck/Securitas el. lign. alarmudstyr
DanTaet SMS alarmsender
Andet:
Ingen alarmtilslutning

Forefindes i forvejen et DanTaet læksikringssystem tilsluttet modem:
Ja Nej

OPTIONER (Merpris)
Intern energiberegning: Ja Nej    (skal specificeres såfremt mediet er glycolholdigt)
Væskefølere: Antal stk M-bus interface:    (kun muligt hvis kølemediet er rent vand)

Skemaet vil blive sendt pr. email til DanTaet a/s,
der vil behandle din forespørgsel hurtigst muligt