Oplysningsskema for dimensionering
af sikringsanlæg, fjernvarme


Kontakt informationer:
Installationsadresse:
Kontaktperson:
Telefon:
E-mail:

Bygningens art:
Beboelse Produktion Kontor/adm. Forretning
Lager Andet:

Dimensionering: Udfyld kun 1. eller 2. eller 3.
1.
Opvarmet areal:
Gennemsnitlig loftshøjde:
m
2.
Spidsflow: m³/h
3.
Årsforbrug:
Afregningsmåler Qmax/Qv:

Brugsvandsopvarmning og isoleringsgrad:
Varmtvandsbeholder     Gennemstrømningsvandvarmer    kW

Eksisterende installation:
Afregningsmåler Qn: m³/h
Varmestik rørdim: mm
Afkøling: °C
Natsænkning: Ja:     Nej:
Ventilationsvarmeflader med udeluftindtag: Ja:     Nej:

Ønsket DanTaet alarmtilslutning:
Eksisterende CTS/BMS, Falck/Securitas el. lign. alarmudstyr
DanTaet SMS alarmsender
Andet:
Ingen alarmtilslutning

Forefindes i forvejen et DanTaet læksikringssystem tilsluttet modem:
Ja Nej

OPTIONER (Merpris)
Væskefølere: Antal stk M-bus interface:

Skemaet vil blive sendt pr. email til DanTaet a/s,
der vil behandle din forespørgsel hurtigst muligt