Oplysningsskema for dimensionering
af sikringsanlæg, brugsvand


Kontakt informationer:
Installationsadresse:
Kontaktperson:
Telefon:
E-mail:

Bygningens art:
Beboelse Produktion Kontor/adm. Forretning
Lager    Andet:

Brandslukningsanlæg:
Brandskabe i brugsvandsinstallationen
Brandskabe i separat installation
Sprinkleranlæg
Andet:
Ingen foranstaltninger

Alarmtekniske installationer:
Fuldtdækkende ABA med optisk røgdetektion
Fuldtdækkende indbrudsalarm

Særlige installationer:
Vandbehandlingsanlæg
Luftbefugtere
Andet:

Eksisterende installation:
Afregningsmåler Qn: m³/h
Vandstik rørdim: mm

Ønsket DanTaet alarmtilslutning:
Eksisterende CTS/BMS, Falck/Securitas el. lign. alarmudstyr
DanTaet SMS alarmsender
Andet:
Ingen alarmtilslutning

Forefindes i forvejen et DanTaet læksikringssystem tilsluttet modem:
Ja Nej

OPTIONER (Merpris)
Væskefølere: stk M-bus interface:

Skemaet vil blive sendt pr. email til DanTaet a/s,
der vil behandle din forespørgsel hurtigst muligt