Oplysningsskema for dimensionering
af sikringsanlæg, brugsvand


Kontakt informationer:
Installationsadresse:
Kontaktperson:
Telefon:
E-mail:

Bygningens art:
Beboelse Produktion Kontor/adm. Forretning
Lager    Andet:

Brandslukningsanlæg:
Brandskabe i brugsvandsinstallationen
Brandskabe i separat installation
Sprinkleranlæg
Andet:
Ingen foranstaltninger

Alarmtekniske installationer:
Fuldtdækkende ABA med optisk røgdetektion
Fuldtdækkende indbrudsalarm

Særlige installationer:
Vandbehandlingsanlæg
Luftbefugtere
Trykforøger
Andet:

Eksisterende installation:
Afregningsmåler Qn: m³/h
Vandstik rørdim: mm

Alarmtilslutning: *)
Eksisterende CTS/BMS, Falck/Securitas el. lign. alarmudstyr
Andet:
*) DanTaet læksikringer er udstyret med AERS for alarmformidling via SMS og/eller E-mail

OPTION
Væskefølere: stk

Skemaet vil blive sendt pr. email til DanTaet a/s,
der vil behandle din forespørgsel hurtigst muligt