Fjernvarme Læksikring system FBU/FXU
Kamstrup

system FXU Anvendelse:
 
Boliginstallationer
 


 
Bestanddele:
  • Kamstrup MULTICAL®602 energimåler
  • Ekstra Kamstrup ULTRAFLOW® flowmåler
  • FBU/FXU kontrolboks
  • Afspærringsventiler
  • Kontraventil for returløb
  • Indbygningsmodul m. datasnit
Ill.: system FXU
 
 
spacer

Overvågningsfunktioner

Læk Volumen:
Dersom volumenflowdifferens i to successive måleperioder á max 210 sek overstiger den indstillede tærskel meldes lækalarm for volumenflowdifferens.

ALOHA®:
Den patenterede ALOHA® mekanisme tillader luftlommer at passere gennem flowmålerne uden at dette resulterer i falske alarmer, og uden negativ indflydelse på anlæggets følsomhed.
System FBU/FXU yder således optimal driftsikkerhed.

Sivning: (OptiTight®)
Den patenterede OptiTight® mekanisme udfører en eller flere gange daglig gennem individuel styring af afspærringsventilerne en kontrol af installationens tæthed, hvorved selv ganske små sivninger opdages. Ved konstateret udsivning gives alarm og installationen afspærres.

Systemfejl:
Når en ventil er lukket -  i.f.m. tæthedskontrol eller alarm -  kontrollerer systemet at denne kan lukke tæt. Hvis en komponent fejler afgives systemfejl alarm.
Såfremt en intern forsyningsspænding svigter afgives systemfejl alarm. Funktionsfejl der rapporteres fra Kamstrup MULTICAL® afstedkommer systemfejl alarm.
Systemfejl giver ikke anledning til afspærring.

Alarmfunktioner

Ved lækfejl vil system FBU/FXU afspærre installationen, give synlig og hørbar alarm og aktivere alarmrelæet.
Systemfejl meldes via alarmrelæ samt synligt og hørbart hvis muligt. Ventilfejl meldes synligt.

Specifikationer

Kontrol- og betjeningsorganer:
Status-, data- og alarmindikatorer, lydgiver.
Tast for lyd- og alarmafstilling.

Lækovervågning Volumen:
Måleperiode 210 sek.; afkortes ved overskridelse af tærskel; alarm ved gentagen overskridelse.
Tærskel stilbar 0.5-1-2-5%Qp + 1-2-5-10%Qact.

OptiTight®:
Afvikling: 1, 2, 3 eller 4x/døgn, eller styresignal.
Start kl. 02:00 + 24 / 2*12 / 3*8 el. 4*6 timer.
Tærskel 20-40-60-80%Qp, varighed 5-10-20-40m.

Nettilslutning:
230V 50Hz L/N/PE gennem nøgleafbryder.
Effektforbrug max 20VA.

Optioner

Væskefølertilslutning: (Opt. V)
for to væskefølere type LS-X til punktsikring af følsomme områder med valgfri afspærring.

SMS-alarm:
Tilsluttes FBU/FXU alarmudgang og sender SMS til et eller flere mobilnumre.

mere

VVS- og EAN/UPC bestillingsnumre her

Download System FBU/FXU datablad i pdf-format

Besøg Kamstrups temaside om lækovervågning

spacer